Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

  Op 14 juni 2019 treedt een gewijzigd Activiteitenbesluit Milieubeheer in werking. Daarin worden de voorschriften voor emissies van grote stookinstallaties (≥ 50 MW) aangescherpt, in lijn met het Europese Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van de best beschikbare technieken, op ...
  20 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 2. Gastransport tarieven 2020 stijgen met 8,6 procent

  Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over de tarieven die landelijk gasnetbeheerder GTS in 2020 in rekening mag brengen bij de gasnetgebruikers. De transporttarieven stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6 procent. Daarnaast zijn er forse verschuivingen van ta...
  17 mei 2019
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 3. Groen gas productie krijgt impuls

  Met de realisatie van een biomassa vergassingsinstallatie (18 mln m3) in Zeeuws-Vlaanderen, waarin diverse organische restromen worden verwerkt, is de productie van groen gas in Nederland (110 mln m3 in 2018) in een klap met 16 procent gestegen. In het ontwerp Klimaatakkoord wordt ingezet op een ...
  15 mei 2019
  Gassen Markt
 4. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  Door sluiting van de drie nieuwste kolencentrales in Rotterdam en Eemshaven in 2020 komen de klimaatdoelen uit de Urgendazaak binnen bereik. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds. Volgens VEMW moet n...
  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 5. Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert tussen 23 mei en 11 juni 2019 een marktconsultatieronde voor de verschillende hernieuwbare energie categorieën van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++ 2020). Deze week heeft PBL al het conceptadvies SDE++ 2020 basisbe...
  10 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 6. Emissie-intensiteit in 3 jaar met 10 procent afgenomen

  De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie is in 3 jaar tijd met 10 procent afgenomen, en met 44 procent sinds 1990. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald t.o.v. 2017 bij een groeiende economie. Vorig jaar werd 189,5 Mton CO2-equivalenten uitgestoten...
  9 mei 2019
  Klimaat
 7. Decentrale opwek drukt op stabiele trend spanningskwaliteit

  De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. Traditioneel wordt bij de betrouwbaarheid gekeken naar onderbrekingen van de levering. Minstens zo belangrijk voor afnemers: de spanningskwaliteit. De resultaten van onderzoek over 2018 in opdracht van Netbeheer Nederland z...
  7 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken
 8. Verbreding SDE+ regeling belangrijk instrument klimaatpakket

  Vanaf 1 januari 2020 wordt de SDE+ stimuleringsregeling verbreed. De regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) heeft als doel 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030. Voor de industrie is een indicatief subsidiebedrag van 550 mln euro in 2030 opgenomen. Minis...
  2 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 9. Vraagtekens bij doorrekening plannen voor generieke CO2-heffing

  Het klimaatdoel voor de industrie, een emissiereductie van 14,3 Mton in 2030, komt binnen handbereik wanneer een generieke CO2-heffing wordt geïntroduceerd zoals Groen Links en de PvdA hebben voorgesteld. Dat concludeert het PBL in een concept-doorrekening van die voorstellen. VEMW stelt vra...
  25 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 10. LNG Terminal Gate komt op stoom

  De Gate LNG terminal op de Maasvlakte heeft in het eerste kwartaal van 2019 fors meer LNG geïmporteerd en doorgevoerd dan vorig jaar. Een stijging van 143 procent naar bijna 1,8 mln ton LNG. De groei betreft zowel de aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt volgens het Gemeentelijk Havenbed...
  19 april 2019
  Gassen Markt