Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. CBS: daling gebruik zoet oppervlaktewater en grondwater

  In 2021 is 4,3 procent minder zoet oppervlaktewater en grondwater onttrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit recent door CBS gepubliceerde cijfers over het watergebruik in 2021. Er werd 7,9 miljard kubieke meter water onttrokken uit de bodem (grondwater) of uit zoet oppervlaktewater zoals riv...
  30 maart 2023
  Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarieven
 2. Nieuw PPA aanbod voor groene stroom op land

  Adviseur Stroomkr8 brengt maar liefst 200 GWh aan groene stroom van drie parken op land op de markt via zogenaamde Power Purchase Agreements (PPA) voor zakelijke elektriciteitsgebruikers. Ook de kleinere zakelijke afnemers van elektriciteit komen aan bod door het aanbod desgewenst te splitsen in ...
  28 maart 2023
  Elektriciteit Markt
 3. Verkenning versnelling vergunningsprocedures voor energietransitie

  Het ministerie van EZK heeft de wettelijke opties verkend om de verlening van vergunningen voor energie-infrastructuur projecten te versnellen. De verkenning bevat volgens VEMW een aantal goede voorstellen, maar de meerwaarde daarvan zal pas duidelijk worden bij een concrete uitwerking.
  27 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Vergunning
 4. Bedrijfsleven bezorgd over “water en bodem sturend”

  Op 25 november 2022 heeft het kabinet in een brief aangekondigd dat water en bodem sturend moeten worden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
  24 maart 2023
  Drinkwater Lozing en onttrekking Besparing
 5. Onderzoek ACM naar groen gas invoedingskosten en verrekening in transporttarieven

  Waar nu nog zo'n 0,25 mrd m3 groen gas wordt geproduceerd, moet dat in 2030 volgens het Klimaatakkoord gegroeid zijn naar zo'n 2 mrd m3. Om deze forse opgave te kunnen realiseren stelt het kabinet een bijmengverplichting in vanaf 2025. Toezichthouder ACM gaat onderzoeken welke kosten gasnetbeheer...
  23 maart 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 6. ACM geeft in 2023 prioriteit aan toezicht op TTF Gas en verdacht handelsgedrag

  Toezichthouder ACM richt zich bij het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie ook in 2023 vooral op de TTF gashandel. Omdat op de Nederlandse TTF markt drie keer meer gas verhandeld wordt dan op alle andere Europese gasbeurzen bij elkaar, heeft de handel op TTF veel impact op de energiepr...
  21 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 7. Duurzaam concurrentievermogen industrie moet verbeterd worden

  De concurrentiepositie van Nederland en Europa in de wereldeconomie staat onder toenemende druk door verschuivingen op het geopolitieke wereldtoneel. Dat vraagt om een strategische analyse en maatregelenpakket om de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, energie en productieprocessen te vermi...
  17 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 8. VEMW: rapport over aanvullend normerend en beprijzend klimaatbeleid biedt weinig oplossingen

  Onder de titel 'scherpe doelen, scherpe keuzes' heeft het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) klimaat een aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050 gepresenteerd. Volgens VEMW biedt het rapport helaas weinig concrete oplossingen om een versnelling van de ...
  16 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 9. Jaarcijfers netwerkbedrijf Gasunie vertekend door onrust energiemarkten

  De jaarcijfers van netwerkbedrijf Gasunie over 2022 zijn behoorlijk vertekend door de onrust op de internationale energiemarkten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Russische agressie leidde tot het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas in Europa en een omkering van ...
  9 maart 2023
  Gassen Netwerken, Markt
 10. Ruim 270 mln euro voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

  Het kabinet stelt een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Gericht op innovatie of investeringen om CO2-uitstoot te verminderen. Met als doel de industrie te verduurzamen en de ontwikkeling van innovaties te versnellen. Totale...
  8 maart 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie