Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Op weg naar een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing

  De vraag naar drinkwater neemt toe, als gevolg van bevolkingsgroei, klimaatverandering, economische ontwikkelingen en een groeiend drinkwaterverbruik. Dit zet de toekomstige drinkwatervoorziening onder druk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom een nationaal plan van aanpak ...
  21 september 2023
  Drinkwater Industriewater Beleid en toezicht, Besparing
 2. Energie- en klimaatgerelateerde belastingplannen kabinet vragen zorgvuldige afwegingen

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2024 voorgelegd aan het Parlement. Met impactanalyses van mogelijke belastingmaatregelen. De voorstellen voor maatregelen met hun tijdpaden vragen om zorgvuldige afwegingen in het belang van klimaat, voorzieningen en economie.
  20 september 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Belastingen
 3. Uitstoot broeikasgassen 5 procent lager in tweede kwartaal 2023

  In het tweede kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit komt vooral door een 23 procent lagere uitstoot door de elektriciteitssector, maar ook door een lager productieniveau in een aantal industriesectoren. Dit melden het CBS en R...
  18 september 2023
  Klimaat Emissie
 4. TenneT publiceert Transport Market Update 2022

  In 2022 publiceerde TenneT haar laatste annual market update, over het jaar 2021. De nieuwere versie is weliswaar veel beknopter maar biedt wel inzicht in de achterliggende oorzaken achter de fors gestegen inkoopkosten energie en vermogen.
  15 september 2023
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 5. Kamer geeft groen licht voor behandeling wateronderwerpen

  De Tweede Kamer heeft geen wateronderwerpen controversieel verklaard. Daarmee geeft de kamer groen licht voor een verdere behandeling van deze onderwerpen. Dit geldt ook voor het wetsvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De Vaste commissie voor Infrastructuur ...
  14 september 2023
  Belastingen
 6. Na Gasunie gaat ook Rendo oude gasleidingen hergebruiken

  RENDO heeft een akkoord bereikt over de overname van NAM-gaspijpleidingen om in de toekomstige groei van groen gas in de regio Meppel-Hoogeveen te voorzien. Hiermee komt extra capaciteit vrij voor lokale invoeders van groen gas op het regionale gastransportnet. Rendo volgt hiermee het voorbeeld v...
  14 september 2023
  Gassen Netwerken, Emissie
 7. Nieuwe regels m.b.t. de verdeling van congestie-inkomsten

  Het Europees agentschap Acer heeft 8 september een voorstel van de Europese transmissiesysteembeheerders elektriciteit (ENTSOE) gepubliceerd over de methode voor verdeling van congestie-inkomsten voor de Europese elektriciteitsmarkten.
  12 september 2023
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 8. Vaste Kamercommissie EZK wil vaart houden in energie- en klimaatdossiers

  De Vaste Kamercommissie Energie en Klimaat (EZK) heeft zich duidelijk uitsgesproken over het niet-controversieel verklaren van een aantal energie- en klimaatdossiers om een extra vertraging van de energietransitie te voorkómen. Dat is, wanneer volgende week ook plenair hiertoe besloten wor...
  7 september 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 9. Tussentijdse uitbreiding EIA Energielijst met belastingvoordeel voor bedrijven

  De Energielijst van de EIA-regeling is uitgebreid voor bepaalde investeringen in de CO2-afvang voor permanente opslag, warmte- en/of koudenetten en de glastuinbouw.
  4 september 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 10. Einde winbare aardgasreserves in Nederland komt rap in zicht

  De omvang van de Nederlandse aardgasreserves is in 2022 verder afgenomen door winning én door afbouw van productie uit het Groningenveld. Vanuit de huidige situatie is er binnen 9 jaar geen Nederlands aardgas meer winbaar volgens het CBS, ondanks de fors toegenomen waarde.
  31 augustus 2023
  Gassen Markt