Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  Onder andere vanwege de oorlog in Oekraïne maken de groothandelsmarkten voor energie ongekend turbulente ontwikkelingen door, gekenmerkt door historisch hoge prijzen, een toegenomen volatiliteit en financiële posities van marktpartijen die sterk onder druk staan. Toezichthouder ACM is i...
  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 2. ACM laat volumecorrectieregeling in 2023 ongemoeid

  De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft uitvoering aan de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ-EU) door de volumecorrectie regeling (VCR) te onderzoeken. Uit die uitspraak volgt dat het vaststellen van de VCR – een korting op nettarieven voor grote baseloadv...
  8 juli 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarieven
 3. Vulgraad gasopslag Bergermeer niet verhoogd naar meer dan 68%

  De afgelopen weken werd het duidelijk dat Rusland de toevoer van aardgas naar Europa steeds meer onder druk zet. In reactie hierop heeft de Europese Unie landen de verplichting opgelegd om de aardgasopslagen tot 80 % te vullen. Nederland probeert dit te bereiken door de H-gasopslag Bergermeer tot...
  6 juli 2022
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Markt, Prijzen en tarieven
 4. Beschikkingen SDE++ 2021 bekendgemaakt

  Afgelopen vrijdag publiceerde minister Jetten de resultaten van de SDE++-ronde 2021. Van het beschikbare budget van € 5 miljard is € 4,1 miljard toegekend aan 3.853 projecten. Oorspronkelijk was er namens 4.129 projecten € 12,1 miljard aangevraagd, maar vanwege het terugtrekken of ...
  4 juli 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 5. De minister neemt vervolgstappen in realisatie waterstofmarkt

  Afgelopen woensdag nam minister Jetten voor Economische Zaken en Klimaat een belangrijke stap voor de realisatie van een waterstofmarkt in Nederland met de publicatie van de Kamerbrieven over de waterstofmarktordening en - infrastructuur. In deze brieven neemt de minister een voorschot op de wetg...
  30 juni 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 6. Zorgen grootverbruikers gas nemen snel toe

  De zorgen van de grootverbruikers over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gas nemen snel toe. Zeker na de afkondiging van fase 1 (vroegtijdige waarschuwing) van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in Nederland en fase 2 in Duitsland (alarmfase). VEMW riep in een informatiebijeenkomst gi...
  30 juni 2022
  Gassen Markt
 7. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  In 2021 nam, vergeleken met een jaar eerder, het verbruik van energie uit wind met 36 procent toe, van zonne-energie met 28 procent. Toch is het aandeel hernieuwbare energie gedaald van 14 naar 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Reden: t.o.v. 2020 is er minder biomassa meeget...
  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 8. ACM staat samenwerking bij CO2-opslag in lege gasvelden toe

  De concurrerende energiebedrijven Shell en TotalEnergies mogen van toezichthouder ACM samenwerken bij de CO2-opslag in lege, uitgeproduceerde gasvelden op de Noordzee. Door de afvang, het transport en de opslag van broeikasgassen (CCS) wordt emissie naar de atmosfeer voorkomen en daarmee bijgedra...
  28 juni 2022
  Gassen
 9. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  De minister voor Klimaat en Energie Jetten heeft voor de provincies Noord-Brabant en Limburg Ben Voorhorst aangewezen als speciaal coördinator voor de aanpak van de vooraangekondigde congestie op de elektriciteitsnetten. De minister onderzoekt, op verzoek van netbeheerders Enexis en TenneT, ...
  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 10. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  Op 21 juni publiceerde minister Jetten de “Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030” waarin hij duidelijkheid probeert te scheppen over de uitrol van wind op zee (WOZ) richting 2030. In deze kamerbrief kondigt hij belangrijke besluiten aan, waaronder de koppeling tussen producti...
  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken