Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Vaste Kamercommissie EZK wil vaart houden in energie- en klimaatdossiers

  De Vaste Kamercommissie Energie en Klimaat (EZK) heeft zich duidelijk uitsgesproken over het niet-controversieel verklaren van een aantal energie- en klimaatdossiers om een extra vertraging van de energietransitie te voorkómen. Dat is, wanneer volgende week ook plenair hiertoe besloten wor...
  7 september 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 2. Tussentijdse uitbreiding EIA Energielijst met belastingvoordeel voor bedrijven

  De Energielijst van de EIA-regeling is uitgebreid voor bepaalde investeringen in de CO2-afvang voor permanente opslag, warmte- en/of koudenetten en de glastuinbouw.
  4 september 2023
  Klimaat Besparing, Emissie
 3. Einde winbare aardgasreserves in Nederland komt rap in zicht

  De omvang van de Nederlandse aardgasreserves is in 2022 verder afgenomen door winning én door afbouw van productie uit het Groningenveld. Vanuit de huidige situatie is er binnen 9 jaar geen Nederlands aardgas meer winbaar volgens het CBS, ondanks de fors toegenomen waarde.
  31 augustus 2023
  Gassen Markt
 4. Stikstofinstallatie Zuidbroek vanaf oktober 2023 operationeel

  Gasunie Transportservices (GTS) verwacht dat de eerste stikstof uit de stikstofinstallatie in Zuidbroek vanaf oktober 2023 beschikbaar is voor de markt. De installatie wordt fasegewijs opgestart, waarbij een deel van de capaciteit op interruptible basis wordt aangeboden uit oogpunt van mogelijke ...
  29 augustus 2023
  Gassen Netwerken, Markt
 5. Ongewenst gedrag op gasbalancering markt aangepakt

  Toezichthouder ACM heeft een besluit genomen naar aanleiding van een codewijzigingsvoorstel van de gezamenlijke netbeheerders om ongewenst balanceringsgedrag van marktpartijen tot een minimum te beperken. Aanleiding is een markt manipulatie zaak uit 2017. Uit onderzoek bleek dat er onduidelijkhed...
  28 augustus 2023
  Gassen Beleid en toezicht, Markt
 6. Gate terminal start bouw 4e LNG-tank in Rotterdamse haven

  Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak hebben de definitieve investeringsbeslissing genomen om de LNG-terminal op de Maasvlakte uit te breiden met een vierde tank. Die tank gaat een inhoud van 180.000 m3 krijgen, waarmee de hervergassingscapaciteit met 4 mrd m3 per jaar wordt uitge...
  24 augustus 2023
  Gassen Markt, Levering
 7. ACM adviseert over wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW)

  De ACM heeft als beoogd toezichthouder beoordeeld of het wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening (WCW) in de praktijk uitvoerbaar is. Volgens de ACM kan de wet bijdragen aan de consumentenbescherming en de energietransitie, mits een aantal belangrijke onderdelen zoals de tariefregulering, leve...
  23 augustus 2023
  Warmte Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 8. Omzet industrie 7,5 procent lager in het tweede kwartaal

  De omzet van de industrie in Nederland is in het 2e kwartaal 7,5 procent lager uitgevallen dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. In de voorgaande twee jaar was de omzet in de industrie elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. Industriële producenten verwachten dat de omzet in het derde k...
  22 augustus 2023
  Markt, Prijzen en tarieven
 9. TenneT vindt transportcapaciteit in Drenthe door koppeltrafo te vervangen

  Landelijk netbeheerder TenneT heeft extra transportcapaciteit ontsloten op het hoogspanningsnet in Drenthe. Dat net zat sinds november 2022 op slot omdat de fysiek-technische grens voor transport in zicht kwam door een knelpunt op een koppelstation. Bedrijven die een nieuwe aansluiting of extra t...
  21 augustus 2023
  Elektriciteit Netwerken, Aansluiting
 10. Rechter geeft groen licht voor aanleg CCS-project Porthos

  De Raad van State geeft groen licht voor het Porthos project dat beoogt CO2 uit de Rotterdamse haven op te slaan onder de Noordzee. De rechter komt tot de conclusie dat het project wel leidt tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebi...
  16 augustus 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Vergunning