Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. Gasunie zet verder in op ondergrondse waterstof opslag

  Gasunie zet met een deelname aan het H2CAST pilot project in Duitsland (Niedersachsen) verder in op de opslag van waterstof in cavernes. In 2019 startte Gasunie al het demonstratieproject HyStock (Zuidwending bij Veendam), in een voormalige zoutcaverne van Nobian. Ondergrondse waterstofopsla...
  18 januari 2023
  Waterstof Markt
 2. Leveringszekerheidsrisico's elektriciteit nemen verder toe

  De verdere afname van het thermisch regelbaar productievermogen en de toename van de vraag resulteren op de middellange tot lange termijn (2025-2030) in een grotere wederzijdse afhankelijkheid van NW-Europese landen om aan hun leveringszekerheid te voldoen. Ten opzichte van de vorige monitoring v...
  16 januari 2023
  Elektriciteit Netwerken
 3. Hoge energieprijzen voor veel bedrijven prikkel om versneld te verduurzamen

  Om de hoge energiekosten op de korte termijn (2023-2024) het hoofd te kunnen bieden zet zo'n tweederde van de zakelijke energiegebruikers in op een versnelling van doelmatiger energiegebruik (efficiency) en - duurzame - alternatieven voor de aardgasinzet. Deze trend wordt helaas geremd door een t...
  12 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Markt, Besparing, Emissie
 4. Nederland laat met octrooien zien voorop te lopen in schone waterstof technologie

  Duitsland, Frankrijk en Nederlandstaan op de eerste plaats in Europa voor het patenteren van waterstoftechnologieën in de periode 2011-2020. Gezamenlijk zijn de drie landen verantwoordelijk voor 20 van de 28 procentpunten op de wereldwijde H2-octrooilijst, gevolgd door Japan (24 procent) en ...
  11 januari 2023
  Waterstof Markt, Emissie
 5. VEMW: wankele basis voor voorgestelde norm waterstofkwaliteit HNS

  VEMW is positief dat deze norm wordt vastgesteld aan de hand van een marktconsultatie omdat de juiste kwaliteitscriteria cruciale randvoorwaarde zijn voor de markt om te investeren in de waterstofeconomie. VEMW heeft haar zienswijze ingediend waarin zij het ministerie op de volgende punten wijst ...
  10 januari 2023
  Waterstof Kwaliteit
 6. Productie industrie in november gekrompen met grote verschillen per bedrijfstak

  De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 0,2% lager dan in november 2021. De helft van alle bedrijfsklassen produceerde minder in deze periode, waarbij de verschillen per bedrijfstak erg groot zijn! Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (...
  10 januari 2023
  Markt
 7. Meer geld overheid voor energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen van bedrijven in 2023

  Ondernemers hebben in 2023 meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken en innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De overheid stelt in 2023 hiervoor 249 mln euro beschikbaar via de Energie-investeringsaftrek (EIA; +100 mln t.o.v. 2022). Het bud...
  6 januari 2023
  Klimaat Belastingen, Besparing, Subsidie
 8. Daling gasprijzen neemt onzekerheden en zorgen industrie nog niet weg

  De prijzen op de wholesalemarkt gas liggen met zo'n 70-80 euro/MWh op het niveau van vóór de Oekraïne-oorlog. Dat betekent nog niet dat de energie-intensieve bedrijven in onder meer de staal-, metaal-, chemische- en kunstmestindustrie kunnen profiteren van deze prijzen op de gr...
  5 januari 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 9. Kabinet stelt streefdoel waterstof elektrolysecapaciteit op 8 GW in 2032

  Het Kabinet stelt het streefdoel voor de waterstof electrolysecapaceit in 2032 op 8 GW. Eerder was het doel 3-4 GW in 2030. Of het doel ook wordt gerealiseerd hangt onder meer af van de snelheid van ontwikkeling van windparken op zee. Dat is de uitkomst van een Tweede Kamer debat dinsdag jl. en d...
  23 december 2022
  Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, Markt
 10. Oproep deelname aan VEMW PPA Consortium

  Het afgelopen jaar heeft VEMW het VEMW Wind Consortium (VWC) opgericht om de inkoopkracht van duurzaam opgewekte energie te bundelen en daarmee een ontwikkelaar een voorsprong te geven in zijn tenderproces. Het VWC heeft samen met SSE/Brookfield geparticipeerd in het tenderproces voor het windpar...
  22 december 2022
  Klimaat Levering