Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport Tennet "Analyse beschikbare transportcapaciteit voor afname van elektriciteit m.b.v. congestiemanagement in Limburg"

  In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit (op 9 juni) en de aanwezige transportcapaciteit geanalyseerd en de eventuele mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement in Limburg onderzocht.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 2. Rapport Ecorys "Right to challenge"

  Dit rapport onderzoekt hoe het "Right to Challenge-principe" of uitdaagrecht, zou kunnen worden toegepast voor situaties rondom het Nederlandse elektriciteitsnet.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 3. Netbeheer nederland "Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste"

  Dit factsheet presenteert de meest kansrijke oplossingen voor transportschaarste die breed uitgerold kunnen worden en is ter uitnodiging om transportschaarste gezamenlijk aan te pakken en de toepassing van nieuwe oplossingen te versnellen.
  1 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 4. Staatscourant "Transportschaarste en congestiemanagement"

  Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten elektriciteit.
  25 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Geschilbesluit 'use it or lose it' en juridische eigendom Zonnepark Bergweg en Enexis

  Besluit van de ACM over het verzoek tot geschilbeslechting van Zonnepark Bergweg Mariahoop over de aan het in artikel 24 van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde aanbod verbonden voorwaarde van Use-It-Or-Lose-It en over de voorwaarde tot het overdracht van het juridische eigendom.  
  2 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 6. VEMW E&W Update 4 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 7. Routekaart Waterstof 2020-2030 Cleantech Regio

  Rapport van Cleantech Regio door Witteveen en Bos.
  1 februari 2021
  Waterstof Rapport
 8. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Zehnder-Enexis

  Zaaknummer C/01/352585 / KG ZA 19-705
  30 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 9. Presentatie codewijzigingsvoorstel congestiemanagement

  Discussiestuk met schema's en afwegingen inzake de spelregels voor congestiemangement.
  28 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPresentatie, Schema
 10. Rechtbank Gelderland: Kort geding Elektriciteitswet.

  Zaaknummer 350427 tegen Liander Zuiver contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in art. 24 lid 2.
  19 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 11. Uitspraak Rechtbank Gelderland Kort geding Elektriciteitswet

  Zuivere contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in artikel 24 lid 2.
  12 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 12. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema