Beleid en Toezicht

Gas beleid, toezicht op de gasmarkt en positie WKK

Als zakelijke verbruiker van gas bent u afhankelijk van overheidsbeleid ten aanzien van gas. Toezicht op de gasmarkt is voor u, als zakelijke gasverbruiker, essentieel. Het bepaalt:

  • de prijs die u betaalt voor gas (commodity en flexibiliteit) en
  • de tarieven die u betaalt voor het gebruik van de infrastructuur (aansluiting, transport, opslag).

VEMW wil een betrouwbare, betaalbare  en duurzame  gasvoorziening. Daarom is non-discriminatoire  toegang, tegen redelijke voorwaarden, tot de gasmarkt voor zakelijke Nederlandse gasafnemers cruciaal. Op papier kent Nederland een vrije energiemarkt. In de praktijk valt er echter nog veel te verbeteren. VEMW  behartigt uw belangen en voert formeel en informeel overleg met:

  • beleidsmakers (ministeries, Europese Commissie),
  • Parlement (Eerste en Tweede Kamer, Europees Parlement),
  • netbeheerders (GTS, TenneT, Enexis, Liander, Stedin, e.a.),
  • toezichthouder (ACM).

VEMW vecht ook regelmatig besluiten aan met tussenkomst van de rechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven [CBb], Europees Hof van Justitie [EHJ]).

Europees energiebeleid
Energie is een van Europa’s grootste uitdagingen. Concurrerende prijzen, een toenemend aandeel duurzame energie en minder importafhankelijkheid zijn doelen van Europees beleid. Europees gasbeleid is gestoeld op een aantal belangrijke uitgangspunten.

Nederlands energiebeleid
Het Nederlandse energiebeleid vloeit in belangrijke mate voort uit het Europese beleid. Door de eigen gasvoorkomens kent Nederland ook specifiek Nederlands gasbeleid:

Toezicht
Onafhankelijk toezicht is cruciaal voor u als afnemer.
De Nederlandse Staat heeft meerdere belangen in de energiesector:

  • de energievoorziening is een strategische voorwaarde voor het functioneren van de samenleving;
  • de Staat is (enig) aandeelhouder van de landelijke transportnetten (TenneT en Gasunie);
  • de energievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan de Staatsinkomsten.
Daarnaast moeten partijen die actief zijn op de gasmarkt zich transparant en integer gedragen.