Terug naar nieuws

GTS verklaart opmerkelijke prijzen bij balanceeracties via de beurs

Hoogste negatieve prijs bijna 1400 euro/MWh op 12 januari jl.

Gassen Markt, Prijzen en tarieven31 januari 2024Jacques van de Worp

In de nacht van 11 op 12 januari 2024 zijn bij balanceeracties van landelijk gasnetbeheerder GTS via de beurs ICE Endex opmerkelijke negatieve prijzen gerealiseerd tot bijna 1400 euro/MWh. Oorzaak: een overschotsituatie door een combinatie van ingeschatte temperaturen en te laat inspelen van marktpartijen op de gasvraag. 

Analyse

GTS heeft de situatie geanalyseerd en met ICE Endex besproken. In de nacht van 11 op 12 januari 2024 bevatte het systeem van GTS een te grote hoeveelheid gas die GTS heeft verkocht. Bij een drietal transacties zijn daarbij negatieve prijzen opgetreden, waarvan de hoogste bijna 1400 euro/MWh was. Na gesprekken met marktpartijen is gebleken dat de long situatie (overschot) mede is ontstaan doordat gerealiseerde temperaturen hoger lagen dan de voorspelde temperaturen. Door de hogere temperaturen en het te laat inspelen van marktpartijen op de lagere gasafnames door eindgebruikers ontstond er een overschotsituatie. Omdat bij de 3 balanceeracties de markt niet al het aangeboden gas gekocht heeft, heeft dit geresulteerd in deze opvallende prijsvorming.

Belang

Voor het vertrouwen in de markt is het van groot belang dat de prijsvorming duidelijk en eenduidig herleid kan worden op basis van vraag en aanbod en het transparant verhandelen van energiestromen. Wanneer de marktuitkomsten daar aanleiding toe geven kan de netbeheerder een analyse van de situatie doen. Indien er sprake is van mogelijke marktmanipulatie, gevolgd door handelen met voorwetenschap kan de toezichthouder ACM een onderzoek instellen om te kijken óf - en in welke mate - hier sprake van is. In 2022 was ACM nog extra alert op bedrijven die misbruik van de toen historisch hoge en volatiele gasprijzen maakten, en de financiële posities van marktpartijen die sterk onder druk staan. Op 16 en 17 juli 2017 was er sprake van marktmanipulatie door een energiehandelaar; een fraudezaak van zo'n 17 mln euro, die aanleiding is geweest om de regels aan te scherpen.

Bron: GTS