Terug naar nieuws

ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

Elektriciteit Gassen Klimaat Markt13 juli 2022Jacques van de Worp

Onder andere vanwege de oorlog in Oekraïne maken de groothandelsmarkten voor energie ongekend turbulente ontwikkelingen door, gekenmerkt door historisch hoge prijzen, een toegenomen volatiliteit en financiële posities van marktpartijen die sterk onder druk staan. Toezichthouder ACM is in deze marktomstandigheden extra alert op bedrijven die misbruik van de situatie maken. Om handel met voorkennis te voorkomen monitort ACM of marktdeelnemers zich houden aan de verplichting om voorwetenschap te publiceren. Daarnaast roept de ACM alle partijen die actief zijn op de groothandelsmarkt op om signalen over marktmisbruik te melden.

Vertrouwen
Elke markt is gebaseerd op vertrouwen tussen de partijen die op de marktplaats handelen in vraag en aanbod. Om ervoor te zorgen dat op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas eerlijke en op concurrentie gebaseerde prijzen voor consumenten en bedrijven tot stand komen, is handel met voorkennis en marktmanipulatie verboden.

Verplichtingen
Alle marktdeelnemers in alle Europese lidstaten moeten zich aan dezelfde regels houden die zijn vastgelegd in REMIT, de ‘Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency’. De ACM houdt toezicht op de naleving van REMIT in Nederland en rapporteert aan de Europese toezichthouder ACER. Handelsplatformen (zogenoemde PPATs) zijn op grond van REMIT verplicht om de transacties via hun platform in de gaten te houden en melding te maken als er indicaties zijn voor mogelijke manipulatie of handel met voorwetenschap. De ACM roept de platformen op om hun interne surveillance activiteiten voldoende aandacht te blijven geven en signalen over mogelijk marktmisbruik bij de ACM in te dienen. Ook andere partijen kunnen verdachte handel in energie melden.

Turbulentie
Om de Europese elektriciteits- en gasmarkt goed te laten werken is het belangrijk dat alle bedrijven op gelijke voet beschikken over alle relevante informatie. Dat draagt bij aan het tot stand komen van eerlijke en op concurrentie gebaseerde prijzen voor consumenten. In een turbulente tijd zoals het huidige tijdsgewricht is dat van extra groot belang. Kennis over bijvoorbeeld het afschakelen of bijschakelen van productiecapaciteit is belangrijke informatie die invloed kan hebben op de prijs die op de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt. De ACM gaat daarom actief monitoren of marktdeelnemers op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit zich houden aan de verplichting tot publicatie van voorwetenschap. Als blijkt dat marktdeelnemers hun publicaties niet op orde hebben, treedt de ACM op. In juni 2022 legde de ACM hiervoor nog een boete van 150.000 euro op aan een Nederlandse energieproducent, -leverancier en -handelaar.

Bron: VEMW