Terug naar nieuws

Aandeel hernieuwbare energie groeit van 9 naar 15 procent in 4 jaar tijd

Elektriciteit Klimaat Emissie11 december 2023Jacques van de Worp

Het aandeel hernieuwbare energie in de Nederlandse brandstofmix is van 9 naar 15 procent gestegen in 4 jaar tijd (2019-2022). De 2030 doelstelling is dat 27 procent van het Nederlandse energieverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen komt, zoals biomassa, zon en wind. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bronnen

Verschillende soorten hernieuwbare energie worden steeds meer gebruikt. In 2022 vormde energie uit biomassa 5,9 procent van het totale energieverbruik, windenergie 4,2 procent en zonne-energie 3,4 procent. Het aandeel energie uit warmtepompen is met 1,1 procent een stuk lager, maar neemt de laatste jaren toe. 

Uitstoot

Het groeiende verbruik van hernieuwbare energie helpt mee om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Sinds 2019 daalde de uitstoot met 15 procent. De uitstoot daalde het meest in de elektriciteitsproductiesector (26 procent). De broeikasgasuitstoot van de elektriciteitsproductie daalde ook voor de Europese Green Deal al sterk. Dit komt vooral door het sluiten van kolencentrales. In 2022 speelden ook hoge energieprijzen en het dalende aardgasgebruik een rol bij de daling van de broeikasgasuitstoot. Het effect hiervan is te zien in de klimaatsectoren Industrie, Landbouw en Gebouwde omgeving. In 2030 moet de broeikasgasuitstoot volgens de Klimaatwet minimaal 55 procent lager zijn dan die in 1990. Dit betekent dat Nederland in 2030 nog 103 mln ton CO2-equivalent mag uitstoten. Tussen 2019 en 2022 daalde de uitstoot met 27 mln ton. Om de 2030 doelstelling te halen moet de uitstoot nog 55 mln ton omlaag.

Doelstelling

De 2030 doelstelling voor herniewbare energie hangt samen met de Europese Green Deal, die vier jaar geleden door de Europese Commissie werd gepresenteerd. De doelstelling van 27 procent wordt waarschijnlijk nog verder aangescherpt vanwege nieuwe afspraken binnen de Europese Unie.

Bezoek de Kennisbank voor meer informatie over de Europese Green Deal

Bron: CBS