Terug naar nieuws

Drietal consultaties m.b.t. voorzieningszekerheid gas opengesteld

Gassen Netwerken, Levering23 oktober 2023Jacques van de Worp

Er is een drietal consultaties opengesteld die betrekking hebben op de voorzieningszekerheid gas. Het gaat hierbij om de planningsuitgangspunten voor Groningengas productie, het GTS investeringsplan gasinfrastructuur 2024 en de EZK tenderregeling Vrijwillige vermindering gasafname. VEMW zal op alle drie consultaties een zienswijze indienen.

Groningenproductie

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft de planningsuitgangspunten gepresenteerd voor haar advisering over de benodigde Groningenproductie. Deze planningsuitgangspunten dienen - zolang als het Groningenveld nog niet gesloten is - als basis bij de bepaling van de benodigde Groningencapaciteiten en -volumes voor de leveringszekerheid in gasjaar 2024/2025. GTS zal het advies - een wettelijke taak -voor 1 februari 2024 aan de Staatssecretaris aanbieden. GTS heeft een consultatie van de planningsuitgangspunten uitgezet om reacties bij onder meer de netgebruikers op te halen. Deze consultatie loopt van 17 oktober tot en met 17 november 2023. 

Investeringsplan 2024

GTS publiceert elke twee jaar een Investment Plan (IP). Met dit IP geeft GTS een overzicht van alle voorgenomen investeringen in de gasinfrastructuur. De belangrijkste componenten van het IP zijn de ontwikkelingen en trends in de energiemarkt, een analyse om capaciteits- en kwaliteitsknelpunten in kaart te brengen en een beschrijving van de beleggingsportefeuille voor de komende jaren. Tijdens een eerdere marktsessie in november 2022 lichtte GTS de doelstelling, de rol van de stakeholders en de scenarioontwikkeling van IP2024 toe. GTS start een publieke consultatie die loopt van 1 tot en met 28 november 2023. GTS dient haar plan 2 januari 2024 in bij de minister van EZK en toezichthouder ACM, waarna de minister van EZK in april 2024 een besluit zal nemen en publiceren.

Gasbesparingstender

De regeling tijdelijke vrijwillige vermindering gasafname - ook wel besparingstender genoemd- is een stimuleringsregeling gericht op het realiseren van een vrijwillige reductie van de afname van gas van het gastransportnet door bedrijven (grootverbruikers). De besparingstender is de derde maatregel in de maatregelenladder van het 'Bescherm- en herstelplan Gas' (BH-G) ter bestrijding van een noodsituatie, het derde en hoogste crisisniveau. De minister verstrekt op aanvraag een subsidie gedurende een noodsituatie als bedoeld in de Europese verordening over de voorzieningszekerheid (EU 2017/1938). De regeling wordt momenteel aangeboden onder voorbehoud van een goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie. Het ministerie van EZK heeft een publieke consultatie opengezet van 13 oktober tot en met 10 november 2013.

VEMW zal zienswijzen op de consultaties voorbereiden. Naast de betaalbaarheid en verduurzaming van de gasvoorziening is ook de betrouwbaarheid van groot belang voor bedrijven en instellingen!