Terug naar nieuws

Energie- en klimaatgerelateerde belastingplannen kabinet vragen zorgvuldige afwegingen

Bedrijven extra kwetsbaar in veranderingsprocessen die ze doormaken

Elektriciteit Gassen Klimaat Belastingen20 september 2023Jacques van de Worp

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota 2024 voorgelegd aan het Parlement. Met impactanalyses van mogelijke belastingmaatregelen. De voorstellen voor maatregelen met hun tijdpaden vragen om zorgvuldige afwegingen in het belang van klimaat, voorzieningen en economie.

Energiebelasting

De Energiebelasting op gas wordt volgens de plannen met 500 mln euro (Voorjaarsnota 2023: 600 mln euro) verhoogd ten gunste van de belasting op elektriciteit. De vrijstelling voor warmtekrachtkoppeling (WKK) - structureel 151 mln euro - en de vrijstelling mineralogische en metallurgische procedés - 196 mln euro structureel - worden per 2025 afgeschaft. Het kabinet neemt het risico van een weglekeffect van industriële activiteiten op de koop toe. Het kabinet wil de vrijstelling voor de productie van groene waterstof (electrolyse) wel behouden.

Fossiele subsidies

Het kabinet heeft een lijst met 'fossiele subsidies' gepresenteerd met een omvang van 39-46 mrd euro. Zo'n 6,2 mrd euro is al afgebouwd. Bij verdere afbouw zal de overheid uitgaan van beprijzingen per sector. Het afbouwpad moet rekening gaan houden met het beprijzen van externe effecten (CO2-uitstoot), opbrengst (budget), handelingsperspectief (beschikbaarheid van alternatieven), weglekeffecten, rechtvaardigheid, juridische belemmeringen en uitvoerbaarheid.

Minimum tarief CO2-uitstoot

Het kabinet stelt voor het prijspad van de minimumprijs voor CO2-uitstoot voor zowel de elektriciteitssector als de industrie vanaf 2024 steiler te maken. Het kabinet wil 40 procent onder de huidige EU-ETS prijs gaan zitten. Het pad loopt van 51,70 euro/ton (2024) naar 71,10 euro (2030).

Zorgvuldige afwegingen

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij zijn blij met de doorwrochte impactanalyses die het kabinet heeft laten uitvoeren naar de belastingen, het eventueel opheffen van belastingvrijstellingsregelingen en heffingen. Dit is een complex verhaal dat we goed moeten analyseren alvorens een gedegen inhoudelijke reactie te kunnen geven. Het is afwachten hoe de definitieve belastingplannen en -paden eruit gaan zien. Wij vinden het bij de totstandkoming daarvan van belang dat de regering en het parlement rekening houden met zowel de bijdrage die een belastingmaatregel heeft op de klimaatdoelen (CO2-reductie), alsmede de energievoorziening, én de economische positie van de bedrijven in ons land t.o.v. de concurrenten in het buitenland. We zitten met de energie- en industrietransitie midden in een zeer omvangrijke verbouwing en dat maakt bedrijven extra kwetsbaar.”

Bronnen: Rijksoverheid, VEMW