Terug naar nieuws

TenneT publiceert Transport Market Update 2022

Update geeft inzicht in oorzaken forse stijging nettarieven

Elektriciteit Netwerken, Markt15 september 2023Matthieu van den Beld

In 2022 publiceerde TenneT haar laatste annual market update, over het jaar 2021. De nieuwere versie is weliswaar veel beknopter maar biedt wel inzicht in de achterliggende oorzaken achter de fors gestegen inkoopkosten energie en vermogen.

Update

Landelijk netbeheerder TenneT heeft de afgelopen jaren significante tariefstijgingen laten zien voor de elektriciteitsnetgebruikers. Bedroegen de tariefstijgingen in 2022 nog 9 - 15 procent voor respectievelijk het HS- en EHS netvlak. In 2023 liepen die op tot 51 tot 84 procent. Voor 2024 zijn zelfs tariefstijgingen voorzien van maar liefst 80 to 134 procent.

Voor grofweg 80 procent zijn de gestegen nettarieven in 2023 veroorzaakt door een toename in de inkoopkosten voor energie en vermogen. Met deze transport market update wordt inzichtelijk hoe de inkoop van TenneT van congestiediensten via redispatch en beperkingscontracten, evenals de inkoop van blindvermogen, zich hebben ontwikkeld en bijgedragen aan deze gestegen inkoopkosten energie en vermogen. Dit kwam mede door hogere day-ahead prijzen, een toename aan beperkingscontracten en een toegenomen behoefte aan blindvermogen. De toegenomen behoefte aan blindvermogen ontstaat met name op momenten met veel duurzame invoeding en beperkte afname.

Inzicht

Vergeleken met de voorgaande annual market update ontbreekt relevante informatie om de kostenontwikkeling herleidbaar en daarmee inzichtelijk te maken. Toelichting op het onderscheid tussen de beperkingscontracten die TenneT benoemt en de capaciteitsbeperkingscontracten als omschreven in bijlage 12 van de Netcode Elektriciteit is een voorbeeld van onduidelijkheid die ontstaat door de beperkte omvang van de update rapportage. Ook ontbreken relevante marktanalyses zoals die van de prijs- en volumeontwikkelingen op de elektriciteitsmarkten, ontwikkelingen in productiecapaciteit, de voortgang van marktintegratie (waar VEMW zich op internationaal niveau voor inzet), en een scherp uitgesplitste analyse van balancerings- en congestiekosten. Inzicht in die ontwikkelingen is onmisbaar om tot doeltreffende beleidsafwegingen te komen en om de voortgang van Europese ontwikkelingen op gebied van marktwerking te kunnen monitoren.

Bron: TenneT