Terug naar nieuws

Codewijzigingsbesluit kortingspercentage afschakelbare capaciteit gas

GTS beperkt aanbod afschakelbare capaciteit

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven3 mei 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM wijzigt de korting voor de afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas naar 95,41 procent. De wijziging volgt uit recente afschakelingen. Met dit codewijzigingsbesluit geeft de ACM invulling aan de consultatieverplichting uit de Europese Net Code Tariffication (NC-TAR). GTS beperkt sinds 1 april 2023 het aanbod van afschakelbare capaciteit. De wenselijkheid van bundeling op de interconnectie wordt door ACM onderzocht.

Veranderde gasstromen

In de zomer van 2022 is er door het grotendeels wegvallen van de aardgas stromen uit Rusland een grote behoefte aan gastransport van west naar oost ontstaan. Hierdoor is er een grote spread ontstaan tussen de handelsplatformen in België en het Verenigd Koninkrijk aan de ene kant (west) en de handelsplatformen in Nederland (TTF) en Duitsland aan de andere kant (oost). Hierdoor werd het in de zomer van 2022 voor gashandelaren aantrekkelijk om veel afschakelbare entry capaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE te boeken. Als gevolg hiervan is zowel de geboekte afschakelbare capaciteit als het aantal afschakelingen in het gasjaar 2022 sterk toegenomen. Toepassing van de NC-TAR leidt daarmee tot een forse stijging van het kortingspercentage voor afschakelbare capaciteit.

De ACM stelt één kortingspercentage vast voor alle entry- en exitpunten ('postzegel'). Zij doet dit conform de overeenkomst die zij op 10 december 2018 gesloten heeft met een groot aantal marktpartijen, waaronder representatieve organisaties zoals VEMW. Deze overeenkomst loopt tot en met 2024. Voor het tarief van 2025 zal de ACM heroverwegen of zij geen onderscheid wil maken tussen entry-en exitpunten voor wat betreft het kortingspercentage voor afschakelbare capaciteit.

Capaciteitsbeperking en -bundeling

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft in 2022 veel extra inkomsten gekregen door de verkoop van afschakelbare capaciteit, met name op het interconnectiepunt BENE. Dat leidt tot een tariefdaling voor de afnemers in 2024. De ACM heeft een zienswijze van de Belgische toezichthouder (CREG) ontvangen waarin zij aangeeft dat GTS onbeperkte afschakelbare entrycapaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE beschikbaar stelt en dat deze capaciteit niet gebundeld is met de afschakelbare exitcapaciteit van de aangrenzende netbeheerder Fluxys Belgium. De ACM is hierover met GTS in gesprek getreden. GTS beperkt per 1 april 2023 het aanbod van de afschakelbare capaciteit tot 20 procent van de technische capaciteit. De ACM is nog in gesprek met GTS over het aanbieden van gebundelde afschakelbare capaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE. De zienswijze van de CREG doet volgens ACM niet af aan het feit dat de korting van de afschakelbare capaciteit in dit besluit op de juiste wijze is vastgesteld.

Bron: ACM