Terug naar nieuws

ACM publiceert GTS-voorstel voor gastransporttarieven 2024

Tariefdaling positief nieuws in deze moeilijke crisisperiode

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven6 maart 2023Jacques van de Worp

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft 1 maart jl. een voorstel ingediend bij toezichthouder ACM voor de transporttarieven die hij in 2024 in rekening wil brengen bij de gasnetgebruikers. De ACM bepaalt in mei 2023 de daadwerkelijke hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2024. VEMW is blij verrast met de tariefdaling.

Tariefdaling

Na een aantal jaren van forse tariefstijgingen dalen de door GTS voorgestelde tarieven voor 2024. Gemiddeld met circa 22 procent t.o.v. 2023, waarbij de exittarieven (-22 procent, naar 2,162 €/kWh/hr/jr) méér dalen dan de entrytarieven (-19 procent naar 2,212 €/kWh/hr/jr). Voor het eerst zijn de exittarieven lager dan de entrytarieven. De daling van de tarieven komt onder andere doordat GTS in 2022 veel extra inkomsten heeft gekregen door de verkoop van afschakelbare capaciteit, en omdat GTS een lichte toename van de verkoop van transportcapaciteit verwacht. Daar staat tegenover dat GTS in 2022 hoge kosten heeft gemaakt voor de inkoop van energie. Ze stelt voor de totale inkoopkosten bijna volledig na te calculeren. Deze voorgestelde nacalculatie gaat verder dan de nacalculatie van de ingekochte volumes stikstof, zoals aangekondigd in het Methodebesluit GTS 2022-2026.

Duiding

De voorgestelde daling van de tarieven is een direct gevolg van de huidige marktomstandigheden in een energiecrisis-situatie. De toevoer van Russisch gas via Duitsland naar Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk (oost --> west) is aanzienlijk gedecimeerd in 2022. De toevoer van Russisch gas moest gecompenseerd worden door ander toevoerbronnen: Noors gas en vloeibaar gas (LNG). Die gasstromen komen vanuit het westen ons land binnen en worden deels in Nederland geconsumeerd en deels doorgevoerd naar Duitsland en verder (west --> oost). Deze omdraaiing van gasstromen heeft consequenties voor de boeking van capaciteit op entry- en exitpunten, waarbij het totaal aan geboekte transportcapaciteit (zgn. rekenvolumina) fors is toegenomen en het tarief per eenheid bijgevolg kan dalen. 

Stabilisering

De ACM overweegt inkomsten van GTS te spreiden om het tariefverloop te stabiliseren (dempen), dit na een periode van forse tariefstijgingen en de verwachtingen voor 2025 en verder. De spreiding zou een kleinere tariefdaling voor 2024 betekenen, maar de verwachte tariefstijging in 2025 dempen. In 2025 verwacht de ACM een tariefstijging, onder andere doordat de stikstofinstallatie Zuidbroek per 2025 vergoed wordt via de tarieven. GTS stelt voor haar veilinggelden (verkoop capaciteit op de grenspunten, de interconnectoren) niet in te zetten in 2024. Deze veilinggelden mag GTS niet houden, maar zullen in de toekomst worden ingezet voor investeringen ten behoeve van het verminderen van congestie op grenspunten, of worden teruggegeven aan de netgebruikers. 

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "De tariefdaling is positief nieuws, dat verwelkomd wordt in deze tijden van energiecrisis, stijgende kosten en onzekerheid. Het is goed te zien dat na het opdrogen van de gasstromen uit Rusland er nieuwe gasstromen zijn die die hun weg naar Nederland en onze West-Europese regio hebben gevonden. Hierbij wordt het GTS gastransportnet goed benut om dat gas in te kunnen voeren en deels ook door te voeren naar onder meer Duitsland. Een ontwikkeling waarvan ook de Nederlandse gasverbuiker profiteert!"

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om tot en met 31 maart a.s. te reageren op het tarievenvoorstel. VEMW zal van deze gelegenheid gebruik maken na raadpleging van haar achterban.

Bron: ACM