Terug naar nieuws

Europees Green Deal Industry plan moet de-industrialisatiegevaar keren

VEMW: plan Europese Commissie noodzakelijke eerste stap om industrie te vergroenen

Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht2 februari 2023Jacques van de Worp

De Europese Commissie gaat de industrie meer financiële ruimte bieden door de Staatssteunregels aan te passen en bestaande middelen te herverdelen (380 mrd euro). Het pakket is een antwoord op de zogenaamde Inflation Reduction Act (IRA) die de industrie in de VS via een fiscaal spoor (700 mrd euro) moet helpen verduurzamen. VEMW - zo maakte algemeen directeur Hans Grünfeld gisteren duidelijk in het NPO Radio1 programma 'Geld of je leven’ - is voorzichtig positief over het nieuws uit Brussel. Voorzichtig, omdat de plannen nog uitgewerkt moeten worden, een aantal strategische keuzes moeten worden gemaakt en de complexiteit bij de uitvoering van maatregelen moet worden doorbroken. 

Steunfonds

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het risico van het verdwijnen van grote delen van de industrie uit Europa is helaas reëel. Naast de desastreuze gevolgen van de energiecrisis en de inflatie wordt het investeringsklimaat in Europa bedreigd door het Amerikaanse steunpakket ‘Inflation Reduction Act (IRA)’. Het is terecht dat de Europese Commissie nu snel in actie komt met aanpassing van de Staatssteunregels en de herverdeling van financiële middelen. Een Europees steunfonds kan de subsidie-concurrentie tussen lidstaten doorbreken en leiden tot een beter gebruik van de schaalgrootte van de Europese interne markt. Ook aan de kostenkant zijn maatregelen nodig om een Europees gelijk speelveld te creëren door belastingen en heffingen te harmoniseren en eenzijdig stapeling te voorkomen.” 

Barrières wegnemen

Grünfeld vervolgt: “naast meer middelen uit een Europees steunfonds moeten ook de barrières worden aangepakt om de noodzakelijke vergroening van de industrie te kunnen versnellen en verbreden. Zo is de vergunningverlening in Nederland niet ingesteld op de grootschalige en complexe veranderingen die de transitie met zich brengen. Projecten als Porthos (CCS) verdwijnen in de ijskast door de stikstofproblematiek, de aanleg van elektriciteits- en waterstof infrastructuur en de inpassing van wind en zon kost zomaar 5-12 jaar doorlooptijd, en innovatieve projecten moeten door complexe procedure hoepels, die veel tijd en geld kosten met een groot risico dat ze nièt gehonoreerd worden zoals we zien bij Wind-op-Zee, waterstof, elektrificatie en energiebesparing.”