Terug naar kennisbank

Kamerbrief Ministerie van LNV "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos"

Klimaat Emissie, KwaliteitKamerbrief25 november 2022Jacques van de Worp

Het kabinet kondigt in deze brief aan om aan de slag te gaan met de aanpak voorgesteld door de heer Remkes in het rapport " Wat wel kan".

Het kabinet realiseert zich dat met deze brief, de brief over de Toekomst van de landbouw van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de brief Bodem en water sturend van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en mijn brief over de voortzetting van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, veel wordt gepresenteerd. Deze verschillende voorstellen hebben impact op bedrijven, hun eigenaren en werknemers, en alle gezinnen die daarvan afhankelijk zijn. Voor velen zal dit betekenen dat de activiteiten op een andere manier, of soms op een andere plek, verder moeten. We zullen er alles aan doen om deze ondernemers ook bij het vormgeven van de toekomst te helpen. Met als doel om toe te werken naar een maatschappij, waarin de economie en natuur in balans zijn, waarbij we sterke agrarische sector houden en waar stikstof geen belemmerende factor meer vormt om huizen te bouwen, om te ondernemen en om te verduurzamen.