Terug naar nieuws

VEMW Windconsortium zet na HKW-gunning in op nieuwe kansen verduurzaming energiegebruik

Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie, Vergunning15 december 2022Jacques van de Worp

Een uniek consortium van ontwikkelaar Brookfield/SSE en 13 industriële energie-intensieve bedrijven is het helaas niet gegund om een van beide kavels van het windpark Hollandse Kust West (2 maal 700 MW) te mogen ontwikkelen. Het VEMW consortium gaat zich nu pro-actief richten op nieuwe mogelijkheden om de verduurzamingsopgave van de industrie in te vullen.

Tender

De Nederlandse Rijksoverheid heeft ontwikkelaars van windparken de kans gegeven om mee te dingen naar de vergunning om het windpark Hollandse Kust West (HKW) op de Noordzee te mogen bouwen. Het windpark HKW is opgesplitst in twee kavels, waarop separaat geboden kon worden, en die ook separaat gegund zijn. Met onderscheidende gunningscriteria: voor kavel VI ligt de nadruk op ecologie van de bouw, het gebruik en de verwijdering van het windpark; voor kavel VII is dat de integratie van de elektriciteitsproductie van het windpark met verduurzaming van het verbruik bij een eindverbruiker. Het windpark moet in 2025/2026 operationeel zijn.

VEMW Windconsortium

VEMW heeft met 13 zakelijke energiegebruikers de handen ineen geslagen om de elektriciteit van het HKW-windpark te verkrijgen en te gaan gebruiken voor de verduurzaming van hun energievraag. Een uniek initiatief dat niet onopgemerkt is gebleven. Het is voor het eerst dat grootverbruikers zich gezamenlijk meldden als partij in een tender voor wind op zee. Het VEMW Windconsortium heeft niet afgewacht welke ontwikkelaar de winnaar van de tender wordt, maar heeft na een uitvoerige tender Brookfield /SSE geselecteerd als een goede kanshebber om één of beide kavels te mogen ontwikkelen. Een ervaren en deskundige werkgroep is met Brookfield/SSE een principeovereenkomst (termsheet) overeengekomen, waarbij Brookfield/SSE een groot volume aan de leden van het VEMW Windconsortium beschikbaar stelt tegen competitieve voorwaarden.

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW: “wij feliciteren Oranje Wind Power (RWE) en Ecowende (Shell, Eneco) van harte met de gunning van HKW kavels VII en VI. En we zijn bijzonder verheugd dat we met Brookfield/SSE en 13 grote industriële energiegebruikers in staat zijn gebleken een goed bod uit te brengen, vanuit de overtuiging om - met een betrouwbare parkontwikkelaar - een doeltreffende en doelmatige bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de industrie en aan de noodzakelijke energiesysteem integratie. Als voorzitter van VEMW complimenteer ik Brookfield/SSE en alle 13 VEMW-leden met hun visie, doorzettingsvermogen en daadkracht om een competitief bod op tafel te leggen. Hiermee eindigt het initiatief zeker niet. We zullen vanuit de opgedane kennis en ervaring volgende stappen nemen om Nederland met onze bijdragen duurzamer te maken!” 

 Lankhorst vervolgt: “de procedure voor kavel 6 en 7 van HKW heeft ruim een jaar geduurd. Als alle volgende tenders ook zo zouden verlopen, dan wordt de 21 GW opgave in 2030 zeker niet gehaald. Wij hopen dan ook van ganser harte dat het proces voor de volgende te vergunnen kavels wordt versneld.”