Terug naar nieuws

VEMW: verbijsterend afschuiven van falen energienetbeheerders op toezichthouder ACM

Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven4 oktober 2022Jacques van de Worp

Door de nadruk te leggen op zo laag mogelijk kosten heeft toezichthouder ACM veroorzaakt dat de elektriciteits- en gasnetbeheerders de netten onvoldoende hebben uitgebreid. Dat is het verweer van de netbeheerders in Nieuwsuur. VEMW is verbijsterd over het afschuiven van het eigen falen van de netbeheerders op de ACM. Zie het fragment onderaan dit bericht. 

Waarschuwingen

Volgens de elektriciteits- en gasnetbeheerders heeft de ACM jarenlang waarschuwingen van de netbeheerders, onderzoekers en wetenschappers genegeerd dat het elektriciteitsnet overbelast zou raken. De ACM zou meer ruimte hebben kunnen en moeten bieden om uitbreidings- en vervangingsinvesteringen te kunnen doen. Doordat dit niet gebeurd is, zou er nu een ernstig tekort aan elektriciteitsnet capaciteit in veel regio's van het land zijn. In juni kondigden TenneT en Enexis een stop af op aanvragen voor nieuwe en extra aansluitcapaciteit in Brabant en Limburg. Voor een periode van 10 (!) jaar. Landelijk zouden er meer dan 6700 bedrijven en instellingen op een wachtlijst staan. Dit had volgens de Nieuwsuur-uitzending - deels - voorkomen kunnen worden wanneer de toezichhouder meer ruimte had geboden. Iets waar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) al in 2008 - en later ook PriceWaterhouseCoopers - hadden gewaarschuwd. 

Verbijstering

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “met verbijstering hebben we kennis genomen van het bericht van de elektriciteits- en gasnetbeheerders dat zij door de lage toegestane inkomsten, die bepaald worden door de toezichthouder ACM, jarenlang te weinig hebben kunnen investeren in de noodzakelijke uitbreiding van de netten. Anders gezegd is het verweer van de netbeheerders tegen de ontstane zorgwekkende investeringsachterstand dat de ACM de huidige situatie van capaciteitstekorten op de netten in veel regio’s van het land heeft veroorzaakt door hen te weinig financiële ruimte te bieden.”

Zorgwekkend

Grünfeld vervolg: “de stellingname van de netbeheerders is buitengewoon zorgwekkend. Realiteit is dat de toezichthouder erop toe ziet dat de monopolistische netbeheerders geen overwinsten maken om zo de netgebruikers – huishoudens, industrie, glastuinbouw, spoorwegen en de zakelijk gebouwde omgeving – te beschermen. ACM geeft aan die bescherming uitvoering, door een afweging te maken tussen de belangen van die beheerders en gebruikers. Netbeheerders mochten en mogen investeringen doen en die terugverdienen met een redelijk rendement erbovenop. Met een laag financieel risiconiveau waar overigens rekening mee gehouden is in de kapitaalslastenvergoeding. Voor de noodzakelijke uitbreidings- en vervangingsinvesteringen moeten de netbeheerders aankloppen bij hun aandeelhouders, de gemeenten en provincies en kunnen ze kapitaal betrekken van de financiële markten. Wij stellen vast dat de netbeheerders zeker al sinds het Energieakkoord in 2013 volstrekt niet adequaat gereageerd hebben met netuitbreidingen die nodig zijn om de energie- en industrietransitie te kunnen faciliteren. Daardoor loopt de transitie vertraging op en wordt het vestigingsklimaat in Nederland op achterstand gesteld. Wij roepen de netbeheerders op om de hand in eigen boezem te steken, aan de slag gaan, en te stoppen met het afschuiven van hun falen op de toezichthouder.”  

3 oktober Nieuwsuur 
Het Nederlandse Elektriciteitsnet

Bron: Nieuwsuur