Terug naar nieuws

Hynetwork Services start consultatie transport- en aansluitvoorwaarden waterstof

Set van voorwaarden moet Q3-2022 definitief zijn

Gassen 4 mei 2022Karin Burghouwt

Gasunie dochter Hynetwork Services is een consultatie gestart om te komen tot een marktconform contractueel kader voor waterstoftransport en de verbindingen met het transportsysteem. Met een set van algemene voorwaarden van de vervoersovereenkomst, en het invoeren en afsluiten van een aansluitovereenkomst. De consultatie loopt tot maandag 16 mei 2022. VEMW zal met haar achterban een reactie voorbereiden op de consultatievragen en -documenten. De beoogde set aan voorwaarden moet Q3-2022 definitief zijn.

Waterstofinfrastructuur
De Nederlandse overheid heeft Gasunie gevraagd een nationale infrastructuur voor waterstoftransport te ontwikkelen. Met deze 'waterstofbackbone' creëert Gasunie een landelijk dekkend netwerk dat vraag en aanbod van waterstof binnen en tussen de grote industriële clusters, opslaglocaties en buurlanden met elkaar verbindt. Ongeveer 85 procent van het waterstofnetwerk zal gebaseerd zijn op aangepaste bestaande aardgasleidingen. Het kabinet heeft 750 mln euro aan financiële steun toegewezen om de noodzakelijke voorinvesteringen mogelijk te maken en het zogenaamde vollooprisico af te dekken.

Toegangsvoorwaarden
Het formele verzoek om de waterstofbackbone te starten en te ontwikkelen vereist uniforme voorwaarden voor derdentoegang op niet-discriminerende basis. Gasunie dochter Hynetwork Services dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur, is een consultatieproces gestart over de algemene voorwaarden voor waterstoftransport- en aansluitdiensten. Daarmee onderzoekt zij of en in welke mate deze diensten voldoen aan de marktbehoeften. Hynetwork Services heeft op basis van de ruime ervaring van Gasunie met transport- en aansluitovereenkomsten een set van algemene voorwaarden voor waterstoftransport- en aansluitdiensten ontwikkeld. De basis en hoofdonderwerpen, waaronder het kader voor de transport- en aansluitafspraken, worden beschreven in een toelichting op de consultatieprocedure.

Doel van Hynetwork Services is te komen tot een marktconform contractueel kader voor waterstoftransport en de verbindingen met het transportsysteem. De consultatie loopt tot maandag 16 mei 2022. Hynetwork Services zal de ontvangen feedback op info@hynetwork.nl beoordelen met als doel en verwachting de definitieve waterstoftransport- en aansluitovereenkomsten in Q3-2022 beschikbaar te maken.

VEMW zal een reactie voorbereiden op de consultatievragen en -documenten in overleg met haar leden die actief zijn in de taakgroep Gassen.

Terminal
Los van de consultatie hebben Gasunie en Vopak maandag jl. aangekondigd dat zij een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan om gezamenlijk toekomstige open access terminalinfrastructuur te ontwikkelen die de noodzakelijke invoer van waterstof in Noordwest-Europa via Nederlandse en Duitse havens mogelijk zullen maken. De samenwerkingsovereenkomst omvat importprojecten voor waterstof via groene ammoniak, liquid organic hydrogen carriers en vloeibare waterstoftechnologieën. Beide partijen hebben samengewerkt in de Gate LNG-terminal in de haven van Rotterdam die in 2011 in gebruik is genomen.