Terug naar nieuws

Netbeheerders dienen aangepast codewijzigingsvoorstel congestiemanagement in

VEMW beoordeelt voorstel op het maximaliseren van transportmogelijkheden

Netwerken20 april 2021Thessa de Ridder

De gezamenlijke netbeheerders hebben in april 2020 een codewijzigingsvoorstel bij de ACM ingediend om de Netcode Elektriciteit en de Begrippencode Elektriciteit aan te passen om nieuwe regels voor congestiemanagement vast te stellen. De ACM reageerde op dit voorstel met een wijzigingsopdracht aan de netbeheerders, die daarop vorige week een gewijzigd voorstel hebben ingediend. De ACM zal op basis van dit gewijzigde voorstel een ontwerpbesluit nemen. VEMW zal het voorstel beoordelen op het maximaliseren van transportmogelijkheden.

Belang congestiemanagement
Een netbeheerder is verplicht een aangeslotene een elektriciteitstransport aanbod te doen zolang de gevraagde capaciteit redelijkerwijs beschikbaar is. Een netbeheerder is bij transportschaarste verplicht te onderzoeken of congestiemanagement mogelijk is. Als uit dat onderzoek blijkt dat congestiemanagement niet mogelijk is, dan is het de netbeheerder toegestaan een verzoek tot transportcapaciteit te weigeren. Een aangeslotene die wil uitbreiden of wil verduurzamen via elektrificatie van zijn energiebehoefte, is daarvoor afhankelijk van voldoende transportcapaciteit. Daarom is cruciaal dat onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement transparant plaatsvindt, en een onterechte weigering van transportcapaciteit wordt uitgesloten. Congestiemanagement kan immers in een gebied met schaarse netcapaciteit de enige mogelijkheid zijn voor een aangeslotene om zijn productie te verduurzamen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Hoofdonderwerpen
VEMW was kritisch op het originele voorstel van de netbeheerders, met name vanwege het gebrek aan transparantie in het beoordelingsproces van de mogelijkheid tot congestiemanagement. Bovendien stelden de netbeheerders vele mogelijkheden voor om congestiemanagement niet te hoeven toepassen. Deze mogelijkheden zijn bij het nieuwe voorstel fors verminderd. Ook de voorgestelde verdeelmethode van de totale transportcapaciteit was naar mening van VEMW niet in lijn met de meest recente jurisprudentie. Dit laatste punt is inmiddels door nieuwe jurisprudentie geadresseerd, waarbij de rechter bevestigde dat de voorgestelde verdeelmethode toelaatbaar was. Ook binnen het nieuwe voorstel ziet VEMW nog enkele zorgpunten, zoals bijvoorbeeld t.a.v. het borgen van de betaalbaarheid, het voorkomen van inefficiënte prijzen voor langetermijncontracten, en vooral het voldoende prikkelen van de netbeheerder tot tijdig investeren. Ook omvat het nieuwe voorstel regelgeving voor een verplicht congestiemanagement regime, in geval congestie optreedt door toenemende gelijktijdigheid van elektriciteitsverbruik binnen de reeds gecontracteerde transportvermogens. Dit blijft voor VEMW een zorgpunt: wanneer de netbeheerder zijn taken naar behoren uitvoert en de natuurlijke groei (‘accres’) juist inschat, is deze regeling volstrekt overbodig.

Bepaalde onderdelen van het voorstel steunt VEMW nadrukkelijk wel, zoals de mogelijkheid voor aangeslotenen om met een groot aantal kleine installaties congestieproducten geaggregeerd aan te bieden.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “VEMW zal het gewijzigde voorstel bestuderen in afwachting van het ontwerpbesluit en ter voorbereiding van een zienswijze. Daarbij blijft een belangrijk uitgangspunt dat congestiemanagement altijd dient om ter overbrugging van een verzwaringsperiode de beschikbare capaciteit optimaal te benutten, en er voor te zorgen dat transportverzoeken maximaal gehonoreerd worden. Ook wanneer bij deze codewijziging duidelijkere regels voor congestiemanagement worden vastgesteld, blijft het belangrijk dat de netbeheerder tijdig en voldoende in zijn elektriciteitsnetten investeert. Immers, congestie ontstaat door een tekort aan tijdige planning en voortvarende uitvoering van netverzwaringen. Het adequaat adresseren van de achterliggende oorzaken van die tekortkomingen is minstens zo belangrijk als duidelijke spelregels opstellen voor situaties waarin tekorten ontstaan.”