Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening, de implementatie-inspanningen en geeft de minister een reactie op de Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO.
  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief
 2. Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

  3 Presentaties over Opstelling, Proces en 2027
  6 maart 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport
 3. Factsheet grondwater in de Omgevingsvisie

  De Omgevingswet verplicht het Rijk, provincies en gemeenten tot het opstellen van een Omgevingsvisie.
  1 januari 2019
  Grondwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingSchema
 4. Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water

  Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de stoffen die in het (water)milieu terechtkomen via industriële lozingen en huishoudens. Het accent ligt hierbij op de verbeteropgave bij de regulering van industriële puntlozingen.
  1 november 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgeving, Kwaliteit