Terug naar kennisbank

Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport6 maart 2019Roy Tummers

3 Presentaties over Opstelling, Proces en 2027

'Populaire' samenvatting:

Maatregelen moeten in 2027 uitgevoerd zijn, effect/doelbereik mag later; Mits gemotiveerd: aantonen dat voldoende inspanningen geleverd zijn.