Terug naar kennisbank

Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water

Groeidocument

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgeving, Kwaliteit1 november 2018Roy Tummers

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de stoffen die in het (water)milieu terechtkomen via industriële lozingen en huishoudens. Het accent ligt hierbij op de verbeteropgave bij de regulering van industriële puntlozingen.

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de stoffen die in het (water)milieu terechtkomen via industriële lozingen en huishoudens. Het accent ligt hierbij op de verbeteropgave bij de regulering van industriële puntlozingen zoals in de Beleidsbrief structurele aanpak van juli 2017 is beschreven. De aanpak beschreven in de brief vormt de basis voor dit uitvoeringsprogramma en geeft invulling aan de motie van Sienot en Dik Faber die om een uitvoeringsprogramma vraagt om het drinkwater te beschermen tegen bedreigingen als opkomende stoffen en resten van geneesmiddelen.