Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 
  1 december 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport
 2. Rapport TNO "Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem"

  Deze rapportage presenteert de resultaten van het eerste deel van het lopende onderzoek naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Dit deel van dit onderzoek bestaat uit een overzichtsstudie. Deze rapportage biedt een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibil...
  9 oktober 2023
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 3. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, molecule...
  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 4. Rechtbank Den Haag, Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell

  De rechtbank Den Haag beveelt Royal Dutch Shell (RDS) om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019.
  26 januari 2021
  Klimaat EmissieGerechtelijke uitspraak
 5. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  Aanvullende maatregelen leiden niet tot de in de "Urgenda" uitspraak vereiste 25% reductie van CO2-emissies.
  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport