Terug naar kennisbank

Rapport TNO "Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem"

Interim rapport Deel 1

Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport9 oktober 2023Matthieu van den Beld

Deze rapportage presenteert de resultaten van het eerste deel van het lopende onderzoek naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Dit deel van dit onderzoek bestaat uit een overzichtsstudie. Deze rapportage biedt een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibiliteitsvooruitzichten met bijbehorende knelpunten en risico s.

TNOFlexHet aandeel variabele bronnen in het elektriciteitssysteem neemt sterk toe en dat vraagt om meer flexibiliteit. Flexibiliteit bestaat ruwweg uit vijf vormen: (CO2-vrij) regelbare opwek (inclusief inperking van hernieuwbare opwek), vraagsturing, conversie (direct gebruik in andere energievorm), opslag en interconnectie. Er bestaan sterk uiteenlopende beelden over hoeveel flexibiliteit in deze vormen tot stand kan en moet komen voor een goed functionerend energiesysteem.


Vanuit de Directie Strategie Energiesysteem en de Directie Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna ministerie van EZK) is er behoefte aan een beter inzicht in de verwachte behoefte aan flexibiliteit, de mogelijke levering van flexibiliteit, hoe de verwachte ontwikkeling van flexibiliteit zich verhoudt tot verscheidene publieke belangen, en hoe de wenselijke flexibiliteit gerealiseerd zou kunnen worden. De aandacht gaat hierbij in de eerste plaats uit naar de elektriciteitsketen, met aandacht voor conversie van elektriciteit naar warmte en duurzame gassen als flexibiliteitsopties.


Het ministerie heeft behoefte aan inzicht in de opties voor flexibiliteit ten behoeve van de rol van opslag en als input voor het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het Programma Energiehoofdstructuur (PEH).

Luister ook naar de podcast "De energietransitie uitgelegd" met Eva Winters, Senior consultant energie en recht bij TNO.

Bron: TNO