Terug naar kennisbank

Position paper VEMW "Biomassa"

Klimaat MarktPositionpaper VEMW1 januari 2021Jacques van de Worp

Een duurzame inzet van biomassa in de industrie-en energietransitie.

Ook in een klimaatneutrale, circulaire economie is een belangrijke rol weggelegd voor biomassa. Biomassa is nodig als voedingsbron, constructiemateriaal, meubels, grondstof voor kunst(mest)stoffen, papier en karton en energiebron. Bij toepassing moet het vertrekpunt zijn een zo hoogwaardig, optimaal en doelmatig mogelijk gebruik van de beschikbare biomassa. Vanuit rentmeesterschap, waarbij de integriteit en functionaliteit van de ecosystemen die deze biomassa voortgebracht hebben, zoveel mogelijk intact blijven. Volgens VEMW zijn een open dialoog tussen belanghebbende partijen – op basis van feiten - en een betrouwbare overheid noodzakelijke voorwaarden om de complexe transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken met gebruik van biomassa binnen de afgesproken normen en randvoorwaarden. Dit is mede van belang gelet op de kansen die biomassa biedt voor verduurzaming en CO2-reductie. Zo is de toepassing van biomassa in combinatie met koolstof opslag (CCS) en koolstofhergebruik (CCU) interessant, omdat die kan leiden tot vermindering van de atmosferische  hoeveelheid CO2, en daarmee de uitstoot die veroorzaakt is door het gebruik van fossiele koolstofbronnen kan repareren. De bestaande (nationale en Europese) regulatorische barrières voor dergelijke toepassingen dienen weggenomen te worden.