Terug naar kennisbank

Position paper VEMW "Carbon Capture Storage"

Klimaat EmissiePositionpaper VEMW15 juni 2021Matthieu van den Beld

Position PaperCarbon Capture and Storage; Juni 2021

Per 2021 is in Nederland de CO2-heffing ingevoerd om de industrie te bewegen hun CO2-emissies te verminderen zodat voldaan kan worden aan de doelen in het Klimaatakkoord. De industrie is daarom op zoek naar de meest doelmatige methode om hun CO2-productie structureel te verminderen. Voor niet elke industrie zijn er methoden beschikbaar doordat de infrastructuur niet beschikbaar is, de techniek een grote onrendabele top heeft of nog niet ontwikkeld is. Carbon Capture and Storage (CCS), de afvang en opslag van afval CO2, kan snel een forse hoeveelheid CO2-emissies mitigeren voor deze bedrijven. De Nederlandse energie-intensieve industrie, verenigd in VEMW, is van mening dat CCS een grote kans kan zijn voor Nederland, maar dan moeten de juiste omstandigheden tot exploitatie van de techniek gecreëerd worden. In dit position paper draagt VEMW bij aan de discussie omtrent CCS en doet het enkele concrete aanbevelingen hoe de omstandigheden ingericht kunnen worden om door middel van CCS het grootschalig realiseren van verminderde CO2 -uitstoot door de energie intensieve industrie mogelijk te maken.