Terug naar kennisbank

Grip op opkomende stoffen

Afvalwater KwaliteitRapport24 juni 2020Roy Tummers

Dit memo informeert over de voortgang van de landelijke werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen en onderliggende themagroepen (themagroep Oppervlaktewater, themagroep PMT-stoffen, begeleidingsgroep Non Target Screening).

Het bevat ook een totaal overzicht en planning van de lopende en afgeronde onderzoeken.