Terug naar kennisbank

Waterstof in Vesta MAIS

Waterstof als energiedrager

Waterstof Rapport1 april 2020Jacques van de Worp

Het PBL wil waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving meenemen voor individuele toepassingen in gebouwen in het Vesta MAIS-model. In deze rapportage beschrijven wij de systeemcomponenten, uitgangspunten en parameters die in de literatuur beschreven zijn.

De resultaten vormen, samen met inzichten die op een andere manier zijn verkregen, de basis voor de doorrekening van de Startanalyse aardgasvrije buurten 2020 met het Vesta MAIS-model. Zie voor een uitgebreide verantwoording de notitie ‘Waterstof voor de gebouwde omgeving; operationalisering in de Startanalyse 2020’ (PBL) te verschijnen in september 2020. Waterstof (H2) kan op verschillende manieren worden geproduceerd, en kan met verschil-lende warmtetechnieken worden gebruikt voor verwarming van de gebouwde omgeving. We onderscheiden hier de onderdelen productie, distributie en gebouwinstallatie.