Terug naar kennisbank

Bestuurlijke opdracht Delta-aanpak waterkwaliteit

Stuurgroep Water

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Kwaliteit11 juli 2018Roy Tummers

De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. We paken de problematiek van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen in water aan.

De Delta-aanpak richt zich op alle belangrijke bronnen voor waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Door te kijken wat iedere partij zelf kan bijdragen aan een impuls is de brede intentieverklaring tot stand gekomen en in 2016 ondertekend. Naast de overheden, ook door partners uit o.a. de landbouw-, industrie- en zorgketen. De prioriteiten van de Delta-aanpak zijn nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, opkomende stoffen en medicijnresten. Naast de prioriteiten blijft aandacht nodig voor de doorsnijdende thema’s als: analyses, kennisimpuls, grote wateren, communicatie.