Terug naar kennisbank

Bestuurlijke afspraken Delta-aanpak Waterkwaliteit

Stuurgroep Water

KwaliteitRapport9 december 2020Roy Tummers

De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De  elta-aanpak heeft als doel verbetering van de waterkwaliteit en het geven van een extra impuls aan het realiseren van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In 2018 zijn bestuurlijke versnellingstafels ingesteld, in opdracht van de Stuurgroep Water, op die dossiers waar extra prioritering en inzet nodig is: nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (‘landbouw’), opkomende stoffen en medicijnresten. Daarnaast de bestuurlijke tafel Delta-aanpak Breed, voor doorsnijdende thema’s en om de verbinding op inhoud en van partijen te waarborgen. Aan de Versnellingstafels van de Delta-aanpak waterkwaliteit is gekomen tot dit pakket van bestuurlijke afspraken.