Terug naar kennisbank

CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA

Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak2 juni 2009Matthieu van den Beld

CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA VEMW, Tennet en Pawex hebben tegen het bestreden besluit van de wijziging van de Netcode beroep ingesteld.

CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA VEMW, TenneT en Pawex hebben tegen het bestreden besluit van de wijziging van de Netcode beroep ingesteld. Het gaat erom met name om de vraag of bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst die de Netbeheerder en de aangeslotenen met elkaar sluiten in de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). In deze overeenkomst leggen de netbeheerder en de aangeslotene afspraken vast over welke aansluitingswerkzaamheden de aangeslotenen openbaar zal aanbesteden en wat de netbeheerder met het oog op de waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het net noodzakelijk acht om instemming met de realisering van de aansluiting te verlenen.