Terug naar kennisbank

Besluit ACM wijziging Periodieke Aansluitvergoedingen en maatwerkaansluitingen (PAV)

Elektriciteit Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument17 oktober 2017Matthieu van den Beld

In dit besluit is vastgesteld welke werkzaamheden een netbeheerder verricht voor het beheer en de vervanging van een maatwerkaansluiting, de zogenaamde periodieke aansluitvergoeding (PAV) en welke werkzaamheden moeten worden berekend door de netbeheerder.

De reden voor dit bsluit, is dat uit de uitspraak van het CBB in de zaak Global Switch2 bleek dat transparanter moet worden wat een netbeheerder aan werkzaamheden doet om een aansluiting in stand te houden en dat de ACM de periodieke aansluitvergoeding die de netbeheerder hiervoor vraagt, moet kunnen toetsen. Met deze wijziging wordt inzichtelijk welke werkzaamheden een netbeheerder verricht om een maatwerkaansluiting in stand te houden en op welke manier de daarvoor te betalen vergoeding (de PAV) wordt berekend. Voor de berekening van de PAV wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën: werkzaamheden die vallen onder het beheer van de aansluiting en werkzaamheden die zijn toe te rekenen aan de vervanging van de aansluiting.

  • Beheer: werkzaamheden die niet direct zijn bedoeld om de levensduur van de aansluiting te verlengen, te weten: preventief onderhoud, correctief onderhoud, werkzaamheden op initiatief derden en overige operationele werkzaamheden en
  • Vervanging: werkzaamheden die bedoeld zijn om de levensduur van de aansluiting te verlengen, te weten gehele en/of gedeeltelijke vervanging van de componenten van de aansluiting.

In dit besluit treft u tevens een teolichting aan op de gevolgde procedure en de gewijzigde of nieuwe artikelen.