Terug naar nieuws

Elektriciteitsgrootverbruiker heeft recht op aansluiting binnen 18 weken

Voor aansluitingen tot 10MVA geen uitzondering mogelijk

Elektriciteit Netwerken31 januari 2020Karin Burghouwt

In een geschilbesluit tussen een elektriciteit afnemer en netbeheerder Liander over de wettelijke aansluittermijn heeft ACM vastgesteld dat Liander de gevraagde aansluiting moet realiseren binnen achttien weken. Voor aansluitingen met een capaciteit tot 10 MVA is geen uitzondering mogelijk. VEMW is verheugd over de duidelijke uitspraak die de wettelijke aansluitrechten en -plichten bevestigt.

Aansluiting
De elektriciteit afnemer Coöperatie Cohesie Heiloo U.A. heeft Liander N.V. gevraagd om een aansluiting voor haar installatie met een capaciteit tot 10 MVA. Liander heeft Cohesie laten weten dat zij de aansluitingen niet binnen de wettelijke termijn van achttien weken, die voor zo’n aansluiting geldt, kon realiseren. Liander stelde dat zij daartoe ook niet verplicht was, omdat overschrijding van de achttien weken termijn door overmacht niet aan haar toe te rekenen is, in lijn met artikel 23, lid 3 Elektriciteitswet: ‘… tenzij de netbeheerder niet in redelijkheid kan worden verweten dat hij de aansluiting niet binnen de genoemde termijn heeft gerealiseerd’. Volgens Liander is er sprake van een onvoorzien grote groei in aansluitingsverzoeken en beschikt zij over onvoldoende gekwalificeerd personeel om al die verzoeken te realiseren binnen 18 weken. De aansluiting is uiteindelijk gerealiseerd in 37 weken.

Uitspraak
De ACM stelt in het geschilbesluit vast dat Liander de gevraagde aansluiting moet realiseren binnen achttien weken. De Elektriciteitswet stelt dat aansluitingen moeten worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn. Voor het bepalen van wat een redelijke termijn is, maakt de wet onderscheid naar capaciteit en de functie van de aansluiting. Aansluitingen met een capaciteit tot 10 MVA, zoals door Cohesie gevraagd, moet de netbeheerder in ieder geval realiseren binnen achttien weken, ongeacht de aard van de installatie (opwekking hernieuwbare elektriciteit of eindgebruiker) die zich achter de aansluiting bevindt. Hierop is geen uitzondering mogelijk voor aansluitingen tot 10 MVA, wel voor aansluitingen daarboven (>10MVA).

VEMW is verheugd over de duidelijke uitspraak die de wettelijke aansluitrechten en -plichten voor grote afnemers en de netbeheerders nog eens bevestigt.