TYNDP

Europese netwerkplanning

Het Europese netwerk van elektriciteitssysteembeheerders (ENTSO-E) stelt elke twee jaar een niet-bindend Uniebreed tienjarenplan voor netontwikkeling vast (TYNDP). Het TYNDP omschrijft hoe het Europese elektriciteitsnetwerk de komende 10 zal  worden ontwikkeld en bepaalt welke energieprojecten door de Europese Commissie o.a. financieel worden ondersteund.

Waar gaat het over?

ENTSO-E is verplicht elke twee jaar een TYNDP te publiceren. Het TYNDP is een niet-bindende omschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het Europese energiesysteem voor de komende tien jaar. Het plan bestaat uit een modellering van het geïntegreerde energienetwerk, de ontwikkeling van scenario’s van het toekomstige energiesysteem, en een beoordeling van de veerkracht van het energiesysteem als geheel. Het TYNDP geeft in het bijzonder aandacht aan zowel de vraag naar verbindingen van energienetwerken tussen lidstaten en identificeert waar sprake is van een tekort aan investeringen in deze grensoverschrijdende capaciteit. Daarbij gaat het TYNDP uit van de nationale investeringsplannen.

Projecten die helpen in specifieke infrastructuurbehoeften voor het energiesysteem, kunnen in aanmerking komen om te worden erkend als project van gemeenschappelijk Europees belang (PCI). Voor selectie moeten projecten worden aangemeld: het TYNDP is de exclusieve basis voor de kosten-baten analyse van aangemelde projecten. Deze analyse oordeelt welke projecten het meeste bijdragen aan een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De beste projecten worden erkend als PCI en krijgen o.a. financiële steun.

Het TYNDP en de economische of technische studies uitgevoerd om het TYNDP te maken produceren een kwantiteit aan informatie over de toekomst van het Europese energiesysteem. Samen met de beoordeling van projecten, vormen deze resultaten het TYNDP-pakket. Dit pakket bestaat tevens uit een identificatie van de systeemvereisten en de regionale investeringsplannen.

Wat betekent dit dossier voor u?

Infrastructuur-gerelateerde projecten die in aanmerking komen voor erkenning als PCI, kunnen reiken van fysieke uitbreidingen tot digitale verbeteringen. Erkenning als PCI betekent doorgaans directe financiële ondersteuning; het TYNDP kan daarmee bepalend zijn voor het slagen van een businesscase. Daarnaast bepaalt het TYNDP in grote mate de scenario’s waar nationale investeringsplannen op zijn gebaseerd en vormt het een controle op de geplande grensoverschrijdende capaciteit.

Wat is de status van dit onderwerp?

Het TYNDP wordt elke twee jaar gepubliceerd. Voor publicatie van de definitieve TYNDP betrekt ENTSO-E geïnteresseerde partijen: ENTSO-E spreekt met de Europese Commissie, de Europese koepel van toezichthouders ACER, en consulteert belanghebbenden. VEMW is bij de bijbehorende consultatie betrokken via de Europese koepelorganisatie IFIEC.