GLDPM

Gegevensuitwisseling om netbelasting te berekenen

De netbeheerder dient in zijn bedrijfsvoering rekening te houden met verwachte piekbelastingen op het net. Om de (piek)belasting op het elektriciteitsnet nauwkeuriger in te schatten, bent u als  aangeslotene verplicht de netbeheerder te informeren over de verwachte opwekking en het verbruik  per overdrachtspunt. Deze verplichting geldt voor alle aangeslotenen op het landelijke elektriciteitsnet en bepaalde aangeslotenen op regionale netten.

Waar gaat het over?

De generation load data provision methodology (GLDPM) is een methode om de netbeheerder van gegevens te voorzien over verwachte opwekking en verbruik. Deze gegevens moeten in kwartierwaarden door aangeslotenen dagelijks aan de netbeheerder worden verstrekt per overdrachtspunt. De netbeheerder gebruikt deze gegevens om nauwkeuriger de belasting van netwerkcomponenten te kunnen voorspellen en zo meer transportcapaciteit voor aangeslotenen beschikbaar te stellen.  In tegenstelling tot de gegevens die uw balansverantwoordelijke (BRP) nu al aan de netbeheerder levert (in MWh), wordt GLDPM-data (in MW) niet gebruikt voor onbalansverrekening maar voor berekening van piekbelasting.

Wat betekent dit dossier voor u?

Om te voldoen aan uw informatieverplichting, moet u dagelijks GLDPM-data aan de netbeheerder leveren. Dit mag u zelf doen, of u kunt dit uitbesteden aan een balansverantwoordelijk (BRP).Een BRP is echter niet verplicht deze dienst te verlenen. Voor het uitvoeren van deze dienst zal een BRP extra werkzaamheden moeten verrichten:  daarover zult u met uw BRP afspraken moeten maken. De transportprognoses worden dagelijks voor de volgende dag naar de netbeheerder verstuurd; wanneer van de opgegeven transportprognose significant wordt afgeweken wordt tot 1 kwartier vooraf de gewijzigde data verzonden. GDS-ontheffingshouders kunnen, om tot een doelmatige informatie-uitwisseling te komen, maatwerkafspraken maken met hun netbeheerder.

Wat is de status van dit onderwerp?

Er zijn werkafspraken over de grenswaarde voor de toepassing van de GLDPM vanwege de moeilijkheid in het uitvoeren hiervan. In de Netcode Elektriciteit is vastgesteld dat gegevens door aangeslotenen met een gecontracteerd capaciteit van 1 MW of groter worden aangeleverd. Momenteel is afgesproken dat GLDPM alleen voor aansluitingen met een gecontracteerde capaciteit vanaf 20 MW van toepassing is. Op termijn zal de vermogensgrens worden verlaagd, afhankelijk van een evaluatie  van ten minste de tot dan toe aangeleverde datakwaliteit. In congestiegebieden mag de netbeheerder t.b.v. het nauwkeuriger berekenen van de netbelasting, de grenswaarde nu al verlagen.