Terug

VEMW PPA Consortium IJmuiden Ver

20 maart 2023Matthieu van den Beld
shutterstock_2201803873 windmolen.jpg

VEMW PPA Consortium biedt leden uitzicht op duurzame energie

In 2021 is het VEMW Wind Consortium (VWC) opgericht om de inkoopkracht van de achterban van VEMW die duurzaam opgewekte energie wil inkopen, te bundelen. Er is in het voorgaande traject HKW door de werkgroep en in de samenwerking met de deelnemers aan het consortium veel kennis en ervaring opgedaan in 2021/2022. Kennis en ervaringen die inzetbaar is voor toekomstige tenders of andere samenwerkingsvormen voor leden van VEMW met als doel om hernieuwbare elektriciteit middels een PPA te contracteren.

VEMW PPA Consortium

Het VEMW PPA Consortium staat open voor alle leden van VEMW. Het Consortium wordt geleid door een werkgroep (deelnemers uit het Consortium) dien ruime ervaring heeft van PPA's en windparken. VEMW is de facilitator van het project. Op 26 januari is het startschot gegeven en heeft een eerste informatiebijeenkomst (webinar) plaatsgevonden waarin nader is ingegaan op Power Purchase Agreements (PPA) in het algemeen, de ervaringen met Hollandse Kust West, voor- en nadelen van inkopen via het consortium, de tender IJmuiden Ver en de vervolgstappen. De presentatie van de bijeenkomst is hieronder te downloaden (alleen voor leden).

IJmuiden Ver

Eind dit jaar wordt gestart met de tender windpark IJmuiden Ver. Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJver) ligt 62 km uit de westkust van Nederland. In dit windenergiegebied zijn zes kavels aangewezen: I, II, III, IV, V en VI. Voor de vergunningen voor de ontwikkeling van IJver schrijft de Nederlandse overheid twee tenderprocedures uit: kavels I-IV in 2023 en kavels V en VI in 2025. De tender wordt eind 2023 door de overheid gestart; ontwikkelaars van windparken kunnen dan hun bod doen.

De kavels I tot en met IV worden vergund met een vergelijkende toets met financieel bod. Biedende partijen bieden dan ook een geldbedrag voor het mogen exploiteren van het betreffende kavel. Naast ecologie, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en circulariteit -zoals op 4 november 2022 door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten aangekondigd in een Tweede Kamerbrief (zie download hieronder)- is besloten dat ook systeemintegratie een aanvullend rangschikkingscriterium wordt. Systeemintegratie wordt een rangschikkingscriterium van kavels III en IV (in totaal 2 GW) en ecologie wordt een rangschikkingscriterium van kavels I en II (in totaal 2 GW). IMVO en circulariteit worden bij alle 4 de kavels als rangschikkingscriteria opgenomen.

Informatie

Voor informatie over het VEMW PPA Consortium kun je contact opnemen met Eric Picard, secretaris van het VEMW PPA consortium, via ep@vemw.nl. Informatie over IJmuiden Ver en wind op zee kun je vinden bij het RVO: Noordzeeloket en  IJmuiden Ver windenergiegebied. De Rijksoverheid geeft informatie over de totstandkoming van wind op zee.

Meedoen?

De mogelijkheid om deel te nemen aan het VEMW PPA Consortium is gesloten.

Filmpjes

Hieronder enkele filmpjes en animaties van wind op zee.