Terug naar nieuws

Capaciteitskaart elektriciteit verbeterd en uitgebreid

Netbeheerders vergroten inzicht in beschikbare netcapaciteit en wachtrij

Elektriciteit Netwerken, Aansluiting12 juni 2024Matthieu van den Beld

Partijen die in congestiegebieden een aansluiting of extra transportvermogen aanvragen krijgen te horen dat er helaas geen of beperkt ruimte is en dat ze op een wachtlijst komen te staan totdat de netbeheerder de nodige uitbreidingen aan het elektriciteitsnet heeft uitgevoerd. Wat dit precies betekent, hoeveel transportvermogen er wél beschikbaar is, hoeveel vermogen in de wachtrij staat en wanneer hun verzoek wordt gehonoreerd blijft voor veel partijen erg onduidelijk en onoverzichtelijk. Ook de capaciteitskaart, door Netbeheer Nederland gepubliceerd, gaf minimaal inzicht. Daar heeft Netbeheer Nederland nu verbetering in gebracht met de publicatie van een nieuwe, verbeterde capaciteitskaart.

Verbeteringen

De vorige capaciteitskaart gaf per regio aan of congestie was afgeroepen en of congestiemanagement mogelijk was. Dit was te beperkt voor partijen om inzicht te krijgen aangezien het vaak niet zo zwart-wit is. In sommige regio’s kan de aanwezige transportcapaciteit per gemeente verschillen of zijn er toch mogelijkheden om extra capaciteit toegewezen te krijgen. De nieuwe capaciteitskaart die Netbeheer Nederland heeft gepubliceerd geeft veel meer inzicht op lokale schaal. Op de nieuwe kaart is per voedingsgebied, zowel voor afname als teruglevering, te zien hoeveel transportcapaciteit aanwezig en benodigd is en hoe groot de wachtrij is in zowel unieke verzoeken als totale vermogen.

Inzicht

De verbeteringen aan de capaciteitskaart en de extra informatie die door de verbeteringen beschikbaar komt voor aangeslotenen zorgen voor veel meer inzicht in de problemen in de specifieke regio en geeft ook een indicatie van de kansen op transportvermogen. Daar blijft het echter wel bij. De kaart geeft bijvoorbeeld niet weer wanneer extra transportvermogen vrij zal komen na verzwaring van het net of hoe lang de verwachte wachttijd is voor partijen op de wachtrij. Daarnaast wordt op de kaart ook niet duidelijk op welk netvlak de congestie plaatsvindt. Voor concretere informatie zullen aangeslotenen alsnog contact op moeten nemen met hun netbeheerder aangezien de informatie op de kaart een ‘momentopname’ en ‘indicatief’ is.

Handelingsperspectief

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Vanuit VEMW zijn we tevreden met de stappen die netbeheerders nemen om meer inzicht te verschaffen aan hun aangeslotenen. Het is van cruciaal belang dat partijen weten waar ze aan toe zijn en de juiste informatie hebben om beslissingen te maken. De cruciale informatie die in de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland nog mist is een termijn voor het vrijkomen van de benodigde transportcapaciteit. De omvang van de wachtrij zegt immers niks wanneer daar geen tijdlijn aan te koppelen is. Door partijen een stip op de horizon te bieden wordt het handelingsperspectief gecreëerd dat nodig is om grote investeringsbeslissingen te nemen.”