Terug naar nieuws

Bijna kwart méér energiezuinige investeringen door bedrijven in 2023

Ruim 40 procent investeringen betreft energiebesparing industrie

Elektriciteit Gassen Besparing, Subsidie29 mei 2024Jacques van de Worp

Bijna 23.000 ondernemers maakten in 2023 gebruik van belastingvoordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met een totaalbedrag van bijna 4,4 mrd euro - waarvan 1,8 mrd in de industrie - aan energiezuinige investeringen is dat een stijging van 24 procent vergeleken met 2022. Dit blijkt uit het EIA-jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Investeringen

Ondernemers uit uiteenlopende sectoren maken gebruik van de investeringsaftrek, zoals de industrie, glastuinbouw, veehouderij en transport. Zo investeerden ondernemers in de industriesector voor 1,8 mrd euro in energiebesparing. Dit is een stijging van 0,4 mrd euro vergeleken met 2022. Bedrijven doen de meeste aanvragen voor zonnepanelen, warmtepompen en isolatie van gebouwen. 
Ondernemers investeren steeds meer in energiebesparende maatregelen. RVO ziet dat duidelijk in het investeringspatroon van de afgelopen 27 jaar. In het eerste jaar van de EIA gaven ondernemers bijna 500 mln euro uit aan energiebesparende investeringen. 

Uitstoot reductie

Ondernemers gaven in totaal 4,4 mrd euro uit aan energiezuinige investeringen met de EIA. Die investeringen zorgden voor een vermindering van de CO2-uitstoot van 1.906 kton in 2023 (2022: 1.753 kton CO2). De verwachte energiebesparing van deze investeringen is ongeveer 1.077 miljoen m3 aardgas. Dit is een stijging van bijna 9 procent vergeleken met 2022. 

Energie-investeringsaftrek

De investeringsaftrek is voor ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. De regeling staat ook open voor MKB-bedrijven. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen die voor een flinke energiebesparing zorgen. Ondernemers mogen tot 40 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. 

De energie-investering (bedrijfsmiddel) moet voldoen aan de omschrijving uit de zogenaamde Energielijst. RVO actualiseert de Energielijst ieder jaar. Er komen bedrijfsmiddelen bij, er gaan bedrijfsmiddelen vanaf. De Staatscourant publiceert de nieuwe Energielijst ieder jaar in december. 

Maatregelen

In het jaarverslag staat dat ondernemers in 2023 voor bijna 88 mln euro hebben geïnvesteerd in warmtepompen. Dat is een flinke stijging vergeleken met 2022. Toen ging het om een investering van 67 mln euro. Warmtepompen zijn belangrijk bij de verduurzaming van productieprocessen en gebouwen. Het totale investeringsbedrag in duurzame energie is met 15 procent toegenomen vergeleken met 2022. Ondernemers investeerden in 2023 ca. 90 mln euro in de opslag van elektrische energie. Deze opslag levert een belangrijke bijdrage aan een minder overbelast elektriciteitsnet.

VEMW verwacht dat de komende jaren ook de opslag van warmte toe zal nemen in industriële processen uit oogpunt van doelmatig energiegebruik, én de druk die komt te staan op externe uitkoppeling (wet collectieve warmtevoorziening) en het lozen van restwarmte (aanscherping temperatuurplafond).

Bron: RVO, mei 2024