Terug naar nieuws

Nieuwe ronde subsidieregelingen DEI+ en VEKI opengesteld

Regelingen voor circulaire economie en klimaatinvesteringen industrie

Klimaat Subsidie1 mei 2024Jacques van de Worp

RVO heeft 22 april j.l. de 'DEI+ Circulaire economie' (DEI+ CE) en de 'Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie' (VEKI) opengesteld. De nieuwe openstellingsronde biedt kansen voor bedrijven om met ondersteuning stappen te zetten in de reductie van CO2-uitstoot.

DEI+ CE

Met de openstelling van de regeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie beschikbaar voor waardevolle innovatieve projecten die minder dan 3 mln euro subsidie vragen en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden (looptijd realisatie maximaal 4 jaar). Grootschalige circulaire projecten die méér dan € 3 mln subsidie vragen konden al worden ingediend binnen de lopende DEI+-regeling. De regeling is opengesteld tot 1 november 2024 17:00 uur.

VEKI

Bedrijven die CO2-besparende maatregelen nemen kunnen ondersteuning aanvragen in de rgeling 'Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie' (VEKI). Nieuw is dat de regeling alleen investeringen ondersteunt met een terugverdientijd langer dan 5 jaar. Investeringen met een kortere terugverdientijd zijn immers wettelijk verplicht via de energiebesparingsplicht. Het maximale subsidiebedrag is verdubbeld 15 naar 30 mln euro. Voor deze ronde, die sluit op 31 januari 2025, geldt een subsidieplafond van 130 mln euro.

Bron: RVO, april 2024