Terug naar nieuws

Hernieuwbare elektriciteit, waterstof, recycling en innovatie als basis voor verduurzaming!

Klimaat 8 april 2024Ivonne Servin Balderas

De PVI Inspiratietours – een initiatief van VEMW, RVO, FeDEC en NVDE - bezocht industriepark GETEC Park Emmen en Forbo Coevorden (vinyl vloersystemen). Met als doel om met eigen ogen te kunnen zien welke stappen de industrie zet in de energie- en industrietransitie.

Duurzame dienstverlener

Op het GETEC  Park Emmen, het voormalige Akzo Nobel industrieterrein faciliteert GETEC de levering  van de utilities elektriciteit, gas, stoom, stikstof, water en afvalwaterzuivering aan de bedrijven op het park.

Hernieuwbare elektriciteit, bio-stoom en waterstof zijn de basis energiedragers bij de verduurzaming van het industriepark. Voor de productie van elektriciteit zijn zonnepanelen geïnstalleerd en voor de productie van stoom is een ketel op lokale en regionale biomassa (houpellets) geïnstalleerd. Voor waterstof is het plan om waterstof te produceren via elektrolyse op locatie. In eerste instantie wordt de geproduceerde waterstof bijgemengd  met aardgas om een turbine aan te drijven. De geproduceerde zuurstof en (rest)warmte worden gebruikt voor de afvalwaterbehandeling.

De verduurzaming van deze installaties heeft een positieve invloed op de bedrijven en toenemende bedrijvigheid op het park.

Circulaire CO2-reductie

Forbo in Coevorden produceert verschillende soorten vinylvloeren. Bij het ontwerp en de productie wordt al rekening gehouden met duurzaamheid om recycling bij einde levensduur mogelijk te maken. Voorwaarde is dat in het proces geen zware metalen of carcinogene, mutagene en reproductie-toxische stoffen worden gebruikt.

In het productieproces is er veel energie (thermische olie) nodig om het vinyl te smelten. Bij dit proces komen restgassen vrij die in combinatie met aardgas verbrand werden, leidend tot uitstoot van onder meer CO2. Forbo heeft inmiddels een innovatief filter geïmplementeerd, waarbij de restgassen condenseren en afgevangen worden. De emissie is hierdoor met 15 procent gereduceerd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijk hergebruik voor de condensaatstroom.

Informatie 

Geïnspireerd? Dan kunt u de informatie vanaf 16 april 2024 terugvinden op de site van het Programma Verduurzaming Industrie (PVI). Ook vindt u daar informatie over de volgende bijeenkomsten die worden georganiseerd!