Terug naar nieuws

Nationaal Energie Dashboard gelanceerd

Elektriciteit Gassen Klimaat Emissie22 maart 2024Jacques van de Worp

Gasunie en TenneT hebben het Nationaal Energie Dashboard (NED) gelanceerd. Dit dashboard verstrekt inzichten en gegevens over energieopwek en -gebruik en CO2-uitstoot in Nederland.

Bijdrage

Met de lancering van het dashboard willen de initiatiefnemers Gasunie en TenneT en hun partners NVDE en het Nationaal Klimaat Platform (NKP) een bijdrage leveren aan een duurzamere energievoorziening. Data spelen een sleutelrol in het slimmer omgaan met energie. Door flexibel om te gaan met het aanbod van hernieuwbare energie (zon, wind) kunnen consumenten en bedrijven kosten besparen en de toenemende druk op het elektriciteitsnet - en investeringsdruk op uitbreiding daarvan - verminderen.

Toegang

Het dashboard is een doorontwikkeling van de bestaande websites Energieopwek, CO2 Monitor en Het Energieweerbericht. De historische, actuele en voorspellende energiedata zijn te downloaden en verkrijgbaar via een API key, waarmee het gratis toegankelijk is voor iedereen. De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om energiegebruikers inzicht geven in hun C02-uitstoot en beslissingen onderbouwen voor een toekomstbestendige energievoorziening.

Bron: Gasunie, 21 maart 2024