Terug naar nieuws

Moties ter verbetering van het vestigingsklimaat

Linker- en rechterzijde van de Tweede Kamer onderstrepen het belang van de industrie en haar concurrentiepositie

Klimaat 20 maart 2024Paul Villalobos Valdivia

Verschillende Kamerleden van partijen zoals VVD, SGP, GL-PVDA en FvD dienen moties in om het vestigingsklimaat te verbeteren en het level playing field in Nederland te herstellen. De stemming in de Kamer is duidelijk: de Nederlandse politiek erkent het belang van de Nederlandse industrie.

Moties

Het is duidelijk dat de toekomst van de Nederlandse industrie op een keerpunt is aangekomen. Bedrijven hebben te maken met hoge transportkosten (nettarieven) voor elektriciteit, toekomstige hoge transportkosten voor aardgas in 2025, netcongestie, barrières voor verduurzaming en de recente eenzijdige afschaffing van belastingvoordelen zoals de volumecorrectieregeling (VCR) en de Indirecte Kostencompensatie (IKC) in Nederland. Door deze ontwikkelingen staat de Nederlandse industrie steeds prominenter op de politieke agenda. Zo ook deze week, waarin verschillende Kamerleden moties indienden om aandacht te trekken voor dit probleem. De motie van Van Houwelingen (FvD) roept op tot onderzoek in hoeverre hoge Nederlandse elektriciteitsprijzen ervoor zorgen dat bedrijven uit Nederland verdwijnen. Alle partijen, behalve PvDD en SP, stemden in met de motie.

Algemeen directeur Hans Grünfeld: ‘Goed om te onderzoeken wat de impact is van de hoge Nederlandse elektriciteitskosten inclusief netkosten, heffingen en belastingen. Het is belangrijk hiervan te leren, maar het is nu vooral zaak om naar het heden te kijken en te zoeken naar oplossingen voor de toekomst.' Met een blik op de toekomst diende Flach (SGP) een motie in die stelt dat het toekomstige kabinet zich moet inzetten voor de verbetering van het vestigingsklimaat voor grotere bedrijven. Ook Martens-America (VVD) en anderen dienden een motie in die benadrukt dat een gezond Nederlands vestigingsklimaat cruciaal is voor het verdienvermogen van Nederland. Beide moties konden rekenen op brede steun van links tot rechts.

Harmonisatie belastingregelingen

Ook Joris Thijssen (GL-PVDA) diende een motie in om in gesprek te gaan met buurlanden over afschaffing van de indirectekostencompensatie (IKC). De redenering is dat het afschaffen van de IKC in de buurlanden zal leiden tot een verbetering van het level playing field. Algemeen directeur Hans Grünfeld: ‘Wij zijn verheugd door de aandacht van links tot rechts voor het verbeteren van de concurrentiepositie van Nederland. Het is duidelijk dat landen rondom Nederland van oudsher een sterkere positie ten opzichte van hun industrie innemen. De Duitse industrie bijvoorbeeld heeft altijd kunnen rekenen op maximale steun van haar overheid. Voorbeelden van beleid van de Duitse overheid zijn een steunpakket van €12 miljard om de industrie te helpen met de hoge stroomkosten, €2 miljard voor het decarbonisatieproject van Thyssenkrupp en €1,3 miljard om de CO2-uitstoot van de staalfabriek van ArcelorMittal te verminderen. Daarom is de kans op succes van een pleidooi voor het afschaffen van soortgelijke regelingen in omringende landen gering. Bovendien is de IKC een Europese maatregel ter voorkoming van  CO2-lekkage, bedoeld dus om het vestigingsklimaat voor de industrie in heel Europa op peil te houden.’