Terug naar nieuws

Investeringen TenneT nemen opnieuw toe de komende 10 jaar

Zorgen over onbetaalbare nettarieven nemen eveneens toe

Elektriciteit Netwerken, Markt, Prijzen en tarieven13 maart 2024Matthieu van den Beld

Afgelopen maandag presenteerde TenneT de financiële resultaten over 2023. Hierbij werd niet alleen teruggekeken, maar ook aandacht besteed aan de toekomst. TenneT verwacht de komende tien jaar maar liefst 160 mrd euro te investeren in de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten waarvan ongeveer 40% in Nederland.

Prognoses jaarlijks omhoog

De investeringsprognoses van TenneT blijven de laatste jaren stijgen. TenneT voorspelde in 2020 voor de periode van 2020-2029 een totale investering van 40 à 50 mrd euro, oftewel 4 à 5 mrd euro per jaar. Dit bleek al vrij snel achterhaald. Vorig jaar investeerde TenneT 7,7 mrd euro. Nu de prognose voor de komende 10 jaar cumulatief op 160 miljard staat betekent dit dat TenneT gemiddeld 16 mrd per jaar zal gaan investeren, een verdrie- tot viervoudiging van de prognose in 2020. Ongeveer 60% daarvan zal voor Duitse netten zijn en 40% voor de Nederlandse.

Tariefstijging

De kosten die TenneT maakt via investeringen worden via de nettarieven verdisconteerd en daarmee betaald door de afnemers. De nettarieven zijn de afgelopen jaren al fors gestegen, meer dan in omringende landen. Belangrijkste reden voor die stijging op de hoogspanningsnetten (2024: 80-90 procent op HS- en 120-135 procent op EHS-netvlakken; 2023: 51 procent HS en 84 procent EHS):  de toenemende operationele kosten om de bestaande elektriciteitsnetten goed te kunnen beheren. Daar komt de komende jaren een behoorlijke stijging bij door de afschrijving van forse nieuwe investeringen. De druk die dit creëert op het Nederlandse vestigingsklimaat zorgt voor grote zorgen bij - elektriciteitsintensieve - bedrijven. Om dit probleem goed inzichtelijk te maken organiseerde VEMW in oktober 2023 een high-level seminar met vertegenwoordigers op directieniveau van EZK, ACM, netbeheerders, representatieve organisaties en bedrijven.

Bekostiging

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De meest structurele oplossing voor de optredende netcongestie is het uitbreiden van de netcapaciteit. Hiervoor en voor de groeiende vraag naar stroom, zijn grote investeringen nodig en het is goed om te zien dat TenneT van plan is deze investeringen te doen. Wat ons grote zorgen baart is hoe deze enorme investeringen verdisconteerd worden. De huidige nettarieven zijn ongekend hoog en de verwachting is niet dat deze de komende jaren zullen dalen. Er moet daarom gezocht worden naar alternatieven om de investeringen van TenneT te kunnen bekostigen. VEMW neemt hier een actieve rol in door het organiseren van seminars en het meedenken aan oplossingen. Om elektriciteitsintensieve bedrijvigheid in Nederland te behouden en de energietransitie te bevorderen is het zaak dat nettarieven weer behapbaar worden en blijven.”