Terug naar nieuws

Implementatie Corporate Sustainability Reporting Directive biedt kans!

Klimaat Wet- en regelgeving29 februari 2024Ivonne Servin Balderas

Begin op tijd, stel een deskundig team samen, streef naar een hoge data-kwaliteit, maak een link naar je strategie en zie de implementatie als een kans! Dat waren de belangrijkste conclusies die aan het eind van de informatieve bijeenkomst over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werden getrokken. De bijeenkomst, georganiseerd door VEMW in samenwerking met Royal Haskoning DHV, was een succes.

Nieuwe Europese Unie richtlijn

De CSRD is een "nieuwe" richtlijn van de Europese Unie die alle grote bedrijven (>250 werknemers) verplicht om informatie openbaar te maken over hun impact op de mens en op het klimaat. Op basis daarvan kunnen de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf worden beoordeeld.

CSRD

Richtlijnvereisten: Milieu, Bestuur, Maatschappij

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende aspecten van de CSRD besproken. De nadruk lag op de toepassing van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze vormen de leidraad om te voldoen aan de eisen van de richtlijn. Drie belangrijke onderwerpen worden behandeld: milieu, governance en maatschappij. Voorbeelden van specifieke onderwerpen in de richtlijn zijn: gebruik van hernieuwbare energie, CO2-uitstoot, watergebruik en -lozing, circulariteit in materialen, governance, bedrijfsgedrag, economische impact en belasting, inclusie en diversiteit, arbeidsveiligheid en gezondheid.

Twee perspectieven 

Implementatie van de CSRD houdt onder andere in dat bedrijven een “dubbele materialiteitsbeoordeling” moeten uitvoeren om vast te stellen welke duurzaamheidskwesties voor de organisatie en haar stakeholders het belangrijkst zijn. De term dubbel betekent dat bedrijven de relevantie van een duurzaamheidskwestie vanuit twee perspectieven moeten bekijken. Enerzijds hebben organisaties invloed op mens en milieu, denk aan schade aan de natuur of schendingen van mensenrechten. Anderzijds creëren bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen (nieuwe) risico’s en kansen voor organisaties. Voorbeelden zijn reputatierisico bij incidenten van corruptie, de invoering van nieuwe CO2-heffingen of kansen voor de ontwikkeling van nieuwe circulaire en duurzame producten.

CSRD als een kans

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat veel van de deelnemende bedrijven al bezig zijn met de implementatie maar dat het ene bedrijf verder is dan het andere. Er werden waardevolle inzichten gedeeld over waar je in het traject op moet letten. De praktijkcase van Friesland Campina liet goed zien wat nodig is voor een succesvolle implementatie. Ook maakte het bedrijf duidelijk dat het enorm helpt als je de CSRD niet alleen als een verplichting ziet maar ook als een kans, bijvoorbeeld voor de uitvoering van je bestaande duurzaamheidsstrategie.

Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun betrokkenheid bij deze bijeenkomst.