Terug naar nieuws

Subsidieregeling voor vergassing reststromen opengesteld

DEI+ regeling bedoeld voor demonstratieprojecten

Gassen Klimaat Subsidie23 februari 2024Jacques van de Worp

De vergassing van reststromen biedt een groot potentieel voor de productie van groen gas. Wie organische reststromen wil omzetten in syngas, kan sinds 15 februari jl. DEI+-subsidie aanvragen. Dat meldt het Platform Verduurzaming Industrie (PVI).

Vergassing

Het realiseren van de klimaatdoelstellingen kan niet alleen bereikt worden door inzet van hernieuwbare elektriciteit, koolstofafvang, transport en opslag (CCS) en koolstof hergebruik (CCU). Ook groen gas moet een serieuze bijdrage gaan leveren met een doelstelling van 2 mrd m3/jaar in 2030. Dat kan door inzet van biomassa vergisting. Op dit moment is de bijdrage daarvan niet meer dan 0,25 mrd m3. De vergassing van reststromen biedt een groter potentieel én biedt een mooie bijdrage aan de verwerking van reststromen waar tot nu toe weinig nuttige en betaalbare oplossingen voor gevonden kunnen worden, zoals rioolwaterslib. Naast brandstof kan het groene gas ook toepassing vinden als bouwsteen (waterstof-, koolstof- en zuurstofatomen) voor chemicaliën en methanol. Dit sluit aan bij een circulaire economie, waarin grondstoffen en materialen maximaal benut en hergebruikt worden.

Ondersteuning

De subsidie is bedoeld voor de demonstratie van installaties die organisch afval vergassen tot syngas (waterstof [H2] en koolmonoxide [CO]). Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van vergassingstechnologie.

Aanvragen

Ondernemers die in een productie-installatie investeren voor het vergassen van afval, kunnen sinds 15 februari jl. tot 29 augustus 2024 de subsidie 'DEI+: Vergassing van reststromen' aanvragen. Voorwaarde is wel dat de vergunningen voor de installatie al binnen zijn. En dat het project voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie.

Bronnen: PVI en RVO