Terug naar nieuws

Gasverbruik Nederland opnieuw lager

Kanttekening bij vraagreductie op zijn plaats

Gassen Besparing, Levering13 februari 2024Jacques van de Worp

Het Nederlandse aardgasverbruik is in enkele jaren gedaald van zo’n 40 tot 30 mrd m3 (bcm) in 2023; zo’n 5 procent minder dan in 2022. Het aardgasverbruik was in de meeste hoofdsectoren van de economie lager dan het jaar ervoor; de industrie gemiddeld -4 procent. Er is meer vloeibaar en minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gaswinning daalde verder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Een kanttekening bij de vraagreductie is op zijn plaats.

Industrievraag

Bij de industrie daalde het gasverbruik met 4 procent. Binnen de industrie zijn de verschillen groot. In de papier- en basismetaalindustrie daalde het aardgasverbruik met 28 en 15 procent. In de chemie - de subsector met het grootste aardgasverbruik - was het verbruik in 2023 ongeveer gelijk aan 2022. Echter, na een dalende trend in de eerste helft van 2023, was in de tweede helft van 2023 het verbruik binnen de chemie 15 procent hoger dan in de tweede helft van 2022. Olieraffinaderijen verbruikten 37 procent meer aardgas dan een jaar eerder, toen ze productiegassen inzetten i.p.v. aardgas vanwege de historische hoge gasprijzen.

Vraag overige sectoren

Voor het opwekken van elektriciteit werd 6 procent minder gas verbruikt. In de gebouwde omgeving daalde het gasverbruik van huishoudens met 11 procent, en van winkels, horeca en ziekenhuizen met 7 procent. In de landbouw nam het verbruik juist met 9 procent toe.

Aanbod: invoer, winning en opslag

De invoer van LNG steeg in 2023 met 33 procent naar 25 bcm, een verdubbeling in nog geen 3 jaar tijd, en bijna 45 procent van de totale invoer. Via pijpleidingen werd bijna 31 bcm (-23 procent) gasvormig aardgas ingevoerd. In 2021 kwam nog 24 procent van het ingevoerde aardgas uit Rusland (pijpleiding), in 2023 kwam een derde uit de Verenigde Staten (LNG).

In 2023 daalde de binnenlandse winning van aardgas verder, in totaal met 34 procent (on shore -47 procent, off shore -19 procent). Op 1 oktober 2023 sloot het Groningenveld. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt daar nog gas uit de grond gehaald. Met de afnemende winning en toenemende invoer van LNG worden de opslagen steeds meer gevuld met buitenlands gas. Voor de leveringszekerheid van aardgas werd in 2022 een gewenste vulgraad ingesteld. Eind 2023 waren de gasopslagen met 81 procent gevuld. 

Relativering

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Voor de gas voorzieningszekerheid is het cruciaal dat we het teruggelopen aanbod van Groningengas en Russisch gas hebben kunnen opvangen door uitbreiding van de LNG terminals met capaciteit en volumes. Daarnaast is de binnenlandse gasvraag fors gereduceerd, maar met een kanttekening. De suggestie wordt gewekt dat de vraagreductie komt door energiebesparende maatregelen. Dat is in zekere mate het geval. Voor de industrie zijn de belangrijkste redenen echter de enorme prijs- en kostenstijgingen die maken dat bedrijven hun productieprocessen hebben teruggeregeld of zelfs tijdelijk gestopt, het vervangen van aardgas door een andere inzet van productiegassen, en het verleggen van productie naar het buitenland (import ammoniak en methanol). Dat is niet direct een bijdrage aan de klimaatproblematiek en evenmin een bijdrage aan de Nederlandse economie.”

 Bron: CBS