Terug naar nieuws

Rol van CCS voor koolstofneutraal 2050 erkend door Europese Commissie

EC voorstel voor regulering van – en toegang tot - CCS infrastructuur

Gassen Klimaat Beleid en toezicht8 februari 2024Ivonne Servin Balderas

De Europese Commissie heeft een strategie ontwikkeld voor industrieel koolstofmanagement. Deze strategie bestaat uit drie verschillende oplossingsrichtingen voor het beheer(sen) van CO2-emissies, te weten CCS (koolstofafvang en -opslag van CO2 uit de atmosfeer en de industrie met de nadruk op moeilijk te vermijden uitstoot), CCU (koolstofafvang en -gebruik van CO2 ter vervanging van fossiele koolstof bij de productie van synthetische brandstoffen en chemicaliën) en de directe verwijdering van CO2 uit de atmosfeer (DAC: Direct Air Capture).

Strategieën

CCS, CCU en DAC kunnen doeltreffend en doelmatig bijdragen aan realisatie van een koolstofneutrale Unie in 2050. De CO2-afvangdoelstelling voor 2030 is 50 Mton per jaar, oplopend naar 280 Mton per jaar in 2040 (in plaats van de eerdere doelstelling van 50 Mton, red.) tot 450 Mton per jaar in 2050. De Commissie schat in dat de ontwikkeling van CO2-infrastructuur met 7300 km aan buizen  12,2 mrd euro zal kosten, oplopend tot 19000 km en 16 mrd euro in 2040.

Regulering

Om deze doelstellingen te bereiken, stelt de EU voor een reguleringspakket te ontwikkelen om de coördinatie van de CO2-waardeketen te vergemakkelijken, met de nadruk op CO2-transport. Naar verwachting zal het pakket aspecten omvatten als markt- en kostenstructuur, grensoverschrijdende integratie, technische harmonisatie en investeringsstimulansen voor nieuwe infrastructuur, aanwijzing van bevoegde regelgevende instanties, tariefregulering en eigendomsmodellen. Verder zal het regelgevingspakket aandacht besteden aan de interacties tussen elektriciteit, gas en waterstof en aan het opknappen van de huidige infrastructuur voor CO2-transport en -opslag. Het doel van het regelgevingspakket is om lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling van infrastructuur voor CO2-transport en -opslag via het JEF-IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

Belang

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is goed nieuws dat de Europese Commissie met de voorgenomen regullering van CO2-netwerken het potentieel en belang erkent van CCS. Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat CCS noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Bovendien kan de technologie ook een bijdrage leveren aan de circulariteit van koolstofhoudende grondstoffen. Het belang van regulering kan niet onderschat worden. Marktpartijen hebben belang bij een goede infrastructuur, de toegang daartoe zonder discriminatie en met doelmatige kosten.”  

Bron: Europese Commissie, 6 februari 2024