Terug naar nieuws

Prominent pleidooi voor belang duurzaam industriebeleid

Sociaal Economische Raad publiceert briefadvies ‘Verduurzaming Maakindustrie’

Klimaat Netwerken20 januari 2024Paul Villalobos Valdivia

De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde 18 januari 2024 het briefadvies ‘Verduurzaming Maakindustrie’ waarin zij aanbevelingen doet aan het toekomstige kabinet.

De klimaatdoelen hebben de overhand in het briefadvies en het belang van de verduurzaming van de industrie om deze doelen te halen wordt voorop gesteld. Daarbij benadrukt de SER het belang van de industrie en haar bijdrage aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Een belangrijk signaal op een belangrijk moment. Tegelijkertijd met pogingen om een nieuw kabinet te vormen, bereiken ons steeds meer berichten over zorgen van bedrijven over verslechtering van het investeringsklimaat in Nederland. En dat terwijl we aan de vooravond staan van cruciale investeringen om de klimaatdoelen te halen en ons duurzaam verdienvermogen veilig te stellen.”

Level playing Field/fossiele subsidies

“Verduurzaming van de maakindustrie in Nederland is essentieel om de klimaat- en circulariteitsdoelstellingen te behalen.” Volgens het adviesorgaan van sociale partners is de maakindustrie cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en daarmee van grote waarde voor de leefbaarheid en brede welvaart in Nederland. Echter, om deze belofte te kunnen inlossen is beleid nodig gericht op het wegnemen van belemmeringen in de infrastructuur en de arbeidsmarkt. Daarnaast pleit de SER voor een duidelijk en stabiel beleid rond beprijzen, subsidiëren en normeren dat stimuleert tot het nemen van investeringsbeslissingen voor verduurzaming. De SER behandelt ook de afschaffing van fossiele ‘subsidies’ en benadrukt dat de overheid duidelijkheid moet geven naar bedrijven. De stapsgewijze afbouw van de ‘subsidies’ en haar effecten moeten uitgebreid overwogen worden en beschouwd worden tegen het handelingsperspectief van bedrijven, het voorkomen van weglekeffecten (zoals carbon leakage), en een gelijk speelveld voor bedrijven.

De politiek

Hans Grünfeld: “Een missend element in de berichtgeving van de SER zijn de hoge kosten van infrastructuur en de doorrekening hiervan in de nettarieven. Dit vormt een toenemende belemmering voor de energie- en industrietransitie. Door afwezigheid van belastingkortingen en hoge nettarieven zijn er al bedrijven die grote last ervaren en een productievermindering of zelfs productiestop hebben ingelast. Een concreet voorbeeld is zinkfabrikant Nyrstar dat door hoge nettarieven recent aankondigde een productiestop te moeten inlassen.” Deze ontwikkelingen hebben ook de aandacht getrokken van de politiek. Zo bevragen Erkens (VVD), Bontenbal (CDA) en Grinwis (ChristenUnie) de ministers van Economische Zaken en Klimaat over het stilleggen van de fabriek, de afschaffing van fiscale voordelen en de invloed op de Nederlandse Energie-intensieve industrie. Eerdmans (JA21) gaat verder in op de stroomintensieve industrie n.a.v. opmerkingen van Hans Grünfeld in het FD en vraagt de ministers naar de hoge nettarieven, ongelijk speelveld en overheidsregelingen, en de toekomst van de industrie in Nederland.