Terug naar nieuws

Drinkwater steeds schaarser. ILT: provincie neem verantwoordelijkheid

Drinkwater Beleid en toezicht16 januari 2024Roy Tummers

Drinkwater wordt steeds schaarser. Als er geen actie wordt ondernomen ontstaat er vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater in Nederland. Vanwege moeizame vergunningstrajecten ervaart de helft van de drinkwaterbedrijven nu al problemen om hun reserves op peil te houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat drinkwaterbedrijven dit niet alleen kunnen. Provincies moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Gisteren stuurde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de signaalrapportage van de ILT ‘Drinkwater steeds schaarser’ naar de Tweede Kamer. Drinkwaterbedrijven zijn op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen vanwege een toenemende vraag naar drinkwater. Uitvoering van uitbreidings- en vervangingsopgaven is nodig om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

ILT : provincies moeten verantwoordelijkheid nemen

De provincies dienen een vergunning te verlenen om drinkwater te winnen. Vergunningen voor uitbreiding of vervanging worden nu niet of laat afgegeven omdat er in de afweging van de provincie andere belangen concurreren zoals het voorkomen van schade aan woningen en natuur. ILT constateert dat drinkwater hierdoor onvoldoende prioriteit heeft bij provincies. Ook constateert ILT dat in coalitieakkoorden vrijwel geen aandacht is voor drinkwater.

De ILT doet een dringend beroep op provincies om vanuit hun zorgplicht uit de Drinkwaterwet te zorgen voor noodzakelijke randvoorwaarden om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. De ILT zal als het nodig is  nader onderzoek doen bij de provincies en hen individueel aanspreken op hun zorgplicht.

Drinkwaterbedrijven moeten knelpunten beter in beeld brengen

Met bestuurders van drinkwaterbedrijven en provincies is de ILT in gesprek over hun verantwoordelijkheid. Drinkwaterbedrijven stellen elke vier jaar een leveringsplan op met daarin de bedrijfsvoering onder normale en bijzondere omstandigheden. De inspectie constateert dat de knelpunten in de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen inmiddels veel groter zijn dan in de huidige leveringsplannen van de drinkwaterbedrijven uit 2020 is voorzien.

De ILT heeft er bij drinkwaterbedrijven op aangedrongen om bij de eerstvolgende leveringsplannen in 2024, de actuele knelpunten en mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening beter in beeld brengen. Dit zal zwaar meewegen in de beoordeling van de leveringsplannen, aldus de Inspectie.

Bron: ILT