Terug naar nieuws

Meer geld voor energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen in 2024

Klimaat Subsidie12 januari 2024Jacques van de Worp

Ondernemers krijgen dit jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. In 2024 is hiervoor 259 mln euro beschikbaar. Het budget voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in 2024 is 217 mln euro. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kenbaar gemaakt.

Investeringsaftrek

De overheid ondersteunt energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de EIA-regeling (energie-investeringsaftrek) en de MIA/Vamil-regelingen (Milieu-investeringsaftrek). Doel: een impuls geven aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruiken van duurzame energie. Bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel op de Energielijst en de Milieulijst (erkende maatregelenlijsten), kunnen via de regeling een deel van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt de fiscale winst en maakt de investering voor hen dus aantrekkelijker.

Extra budget in komende jaren

Ondernemers hebben volgens de RVO veel – en in toenemende mate - belangstelling voor de belasting regeling. Voor zowel 2025 als 2026 wordt eenmalig extra beschikbaar budget voor de EIA uitgetrokken: 441 mln euro in 2025 en 470 mln euro in 2026. Vanaf 2027 wordt het budget structureel verhoogd met 53 mln euro per jaar.

In een kabinetsreactie op de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de regeling (2017-2021) bleek al dat de energie-investeringsaftrek verlaagd wordt van 45,5 naar 40 procent. In 2024 is het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf 149 mln per jaar.

Wijzigingen 2024

De Energielijst is de basis van de EIA-regeling. Op deze lijst staan innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken en bedrijfsmiddelen die belastingvoordeel krijgen. RVO past de lijst elk jaar aan. Er zijn dan bedrijfsmiddelen toegevoegd, verwijderd of aangepast met andere eisen. Enkele opvallende aanpassingen in de Energielijst 2024 betreffen de terugverdientijd (maatregelen met tvt korter dan 5 jaar niet meer in de regeling), en het energielabel (hoogste labels >A++ extra aantrekkelijk). Ondernemers kunnen de investeringsaftrek ook aanvragen voor bedrijfsmiddelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst. RVO toetst de investering dan onder andere op de terugverdientijd. Met de aanpassingen in de Energielijst zal het aandeel van 'free-riders' dalen. Free-riders zijn ondernemers die investeringen in energietechnieken ook hadden gedaan zonder het belastingvoordeel van de EIA.

Ook de Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel is flink aangepast. Bedrijfsmiddelen gaan sneller van de lijst af als deze gangbaar worden, of als er overlap is met andere vormen van overheidssteun. Dit komt door gewijzigde Europese staatssteunregels en evaluatie van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil).

 Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)